FC5303 Obchodní nauka 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5303/Kombi01: So 6. 3. 15:00–16:50 učebna 4, So 13. 3. 18:00–19:50 učebna 4, So 20. 3. 8:00–9:50 učebna 64, So 27. 3. 12:00–13:50 učebna 6, P. Marinič
FC5303/Prez01: Po 8:00–9:50 laboratoř 80, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu Obchodní nauka je poskytnout posluchačům ucelené vědecké poznatky o významu, funkcích a klasifikaci obchodu ve všech hlavních souvislostech. Dále bude vysvětlena tvorba maloobchodních cen, význam a použití slev, podstata platebního styku, činnosti jednotlivých obchodních kategorií a retailing. Nedílnou součástí učebního materiálu bude objasnění současných trendů; v oblasti integrace a kooperace v obchodní činnosti a rozpoznaní možných rizik ve sledované oblasti, jakož i možností jejich snižování či eliminace. V závěrečné části budou popsány základní funkce, cíle a postavení nákupu a úloha prodeje v podnikatelském subjektu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
Základní pojmy a definice v obchodním podnikání s důrazem na klasifikaci zboží, strukturu obchodního sortimentu, právní ochranu spotřebitele a poslání dozorových orgánů v oblasti obchodu.
Osnova
  • - Úvod do problematiky
  • - Funkce a klasifikace obchodu
  • - Tvorba maoobchodních cen.
  • - Význam a použití slev, podstata platebního styku
  • -Trendy v obchodní činnosti
  • - Základní funkce, cíle a postavení nákupu a úloha prodeje v podnikatelském subjektu.
Literatura
  • BURSTINER, Irving. Základy maloobchodního podnikání. Translated by Lidmila Janečková. 2. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 880 s. ISBN 80-85605-55-4. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Požadavky ke zkoušce: Případová studie na téma Nákupní prostředí v maloobchodě. Kontrola písemně zpracovaných prací jednotlivě nebo ve dvojicích.
Informace učitele
Další literatura: Cox, R. Jak dobře vést vlastní prodejnu, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1995
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Obchod a služby, Zdravotnické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5303