FC5801 Exkurze 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5801/Kombi01: So 17. 10. 8:00–9:50 učebna 56, 12:00–13:50 učebna 56, 14:00–15:50 učebna 56, 16:00–17:50 učebna 56, P. Pecina, K. Šmejkalová
FC5801/Prez01: Út 8:00–9:50 laboratoř 84, P. Pecina, K. Šmejkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Po absolvování předmětu bude mít student základní znalosti vzdělávacích systémů mimo území České republiky, popřípadě systému vzdělávání v praxi podniků či zařízení, kde bude student vykonávat exkurzi. Student bude schopen aplikovat a interpretovat zkušenosti systémů vzdělávání škol a školských zařízení či podniků, kde bude exkurzi vykonávat a získá kladné postoje a toleranci k jiným systémům vzdělávání a ke kreativnosti jako základnímu nástroji ve vzdělávacím procesu. . Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnými systémy vzdělávání a jejich aplikaci ve vzdělávání v České republice. Student získá základní dovednosti při aplikaci a interpretaci různých vlivů působících na vzdělávací proces a jeho obohacení ve vztahu k použitelnosti v praxi. Student tak bude připraven k obohacení své pedagogické praxe o zkušenosti z praxe, včetně praxe a zkušeností ze zahraničí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Student si osvojí základní principy plánování exkurze
- Student bude seznámen se zásadami sběru informací
- Student bude schopen interpretovat získané poznatky a zkušenosti
- Student bude schopen řešit jednoduché pedagogické problémy s použitím získaných zkušeností
- Student bude mít pozitivní postoj k přijímání nových informací a zkušeností
- Student naplánuje a realizuje vlastní exkurzi podle pokynů vyučujícího
Osnova
  • 1. Příprava exkurze, (exkurze v rámci zařízení v ČR). 2. Dokumentace připravované exkurze. 3. Výběr, příprava a předběžné dokumentární zpracování obsahu a trasy exkurze. 4. Efektivnost a bezpečnost při cestování a přepravě. 5. Vlastní exkurze. 6. Vypracování záznamu, prezentace či dokumentace.
Literatura
    doporučená literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Exkurze jako specifická forma výuky. 1. vydání. Praha: Raabe, 2010. 7 s. Poradce k volbě povolání. ISSN 1801-8440. info
  • RYCHNOVSKÝ, Boris a Zdeňka LOSOSOVÁ. Exkurze nebo terénní cvičení? In Didaktika biologie a didaktika geologie - současnost a perspektivy. Praha: UK v Praze, Přírodověd. fak., 2001. s. 81-84. ISBN 80-86561-01-1. info
Výukové metody
Exkurze.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. K udělení kolokvia je třeba vypracovat zprávu z realizované exkurze podle pokynů vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5801