FC5810 Exkurze 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5810/Kombi01: So 6. 3. 8:00–9:50 učebna 4, So 13. 3. 14:00–15:50 učebna 56, So 20. 3. 16:00–17:50 učebna 56, So 22. 5. 16:00–17:50 učebna 56, P. Pecina, K. Šmejkalová
FC5810/Prez01: Út 8:00–9:50 laboratoř 84, P. Pecina, K. Šmejkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní znalosti systémů vzdělávání státních institucí, vzdělávacích zařízení, výrobních podniků nebo oborů dle zájmu studenta ve vztahu k jeho možnému zařazení v pracovním či studijním procesu. Student bude schopen aplikovat a interpretovat zkušenosti různých systémů vzdělávání v různých oblastech dle oborů a systémů vzdělávání škol a školských zařízení či podniků, kde bude exkurzi vykonávat a získá kladné postoje ke kreativnosti jako základnímu nástroji ve vzdělávacím procesu. Cíle: Cílem předmětu je seznámit studenty s různými náhledy na vzdělávací proces u různých zaměstnavatelů v různých oborech lidské činnosti a jejich kreativní aplikaci v systému vzdělávání v instituci či podniku (anebo státním zařízení) jejich budoucího pracovního zařazení. Student získá základní dovednosti při aplikaci a interpretaci různých vlivů působících na vzdělávací proces a jeho obohacení ve vztahu k použitelnosti v praxi. Student tak bude připraven k obohacení své pedagogické praxe o zkušenosti z praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Student si osvojí základní principy plánování exkurze
- Student bude seznámen se zásadami sběru informací
- Student bude seznámen s různými vlivy na edukační procesy
- Student bude schopen interpretovat získané poznatky a zkušenosti
- Student bude schopen řešit jednoduché pedagogické problémy s použitím získaných zkušeností
- Student bude mít pozitivní postoj k přijímání nových informací a zkušeností
Osnova
  • • 1. Příprava exkurze • 2. Dokumentace připravované exkurze. • 3. Výběr a zpracování obsahu exkurze. • 4. Plánování efektivnosti exkurze • 5. Vlastní exkurze • 6. Vypracování záznamu, prezentace či dokumentace.
Literatura
  • PECINA, Pavel a Ivo SVOBODA. ASPEKTY UČENÍ V DIDAKTICE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V KONTEXTU VÝUKOVÝCH METOD. LIFELONG LEARNING – CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5/2015, č. 2, s. 172-200. ISSN 1804-526X. URL info
  • VETEŠKA, Jaroslav. Trendy a možnosti rozvoje dalšího profesního vzdělávání. První vydání. [Praha]: Česká andragogická společnost, 2013. 167 stran. ISBN 9788090546004. info
  • VETEŠKA, Jaroslav a Tereza VACÍNOVÁ. Aktuální otázky vzdělávání dospělých : andragogika na prahu 21. století. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011. 208 s. ISBN 9788074520129. info
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Exkurze jako specifická forma výuky. 1. vydání. Praha: Raabe, 2010. 7 s. Poradce k volbě povolání. ISSN 1801-8440. info
Výukové metody
exkurze
Metody hodnocení
zpracovaný záznam o exkurzi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5810