FC5811 Portfolio učitele SOŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5811/Kombi01: So 20. 3. 10:00–11:50 učebna 3, So 17. 4. 8:00–9:50 učebna 10, So 24. 4. 8:00–9:50 učebna 3, So 22. 5. 18:00–19:50 učebna 10, P. Pecina, P. Sládek, J. Šibor, K. Šmejkalová, J. Válek
FC5811/Prez01: St 11:00–12:50 laboratoř 84, P. Pecina, P. Sládek, J. Šibor, K. Šmejkalová, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentské portfolio je soubor aktivit, názorů, postojů a produktů činností studenta, vytvořený v průběhu jeho studia do vykonání zkoušky. Portfolio je obrazem měnící a prohlubující se pedagogické způsobilosti, prostředkem k sebereflexi a sebehodnocení studenta a představuje významnou součást komplexního hodnocení studenta.
Doporučuje se mít Portfolio zpracované a brát ho s sebou ke státním závěrečným zkouškám. Portfóliem prokazuje student kompetence studenta učitelství - kompetence budoucího učitele
Výstupy z učení
Student vhodně vybírá materiály do svého portfolia. Tuto dovednost následně bude schopen přenést na své žáky.
Osnova
  • Studentské portfolio může obsahovat: Studentské záznamy o zkušenostech - z předcházející školní docházky na ZŠ a SŠ, - z jeho činnosti v zájmových kroužcích a společenských organizacích, - z výuky na vysoké škole; Písemné, grafické a jiné produkty studenta, např. – seminární práce, ročníkové práce, projekty, eseje, referáty - protokoly z laboratorních prací a měření, - záznamy z hospitací a pozorování ve školách, - přípravy na vyučovací hodiny, - záznamy z provedených průzkumů, šetření a výzkumných sond, - konspekty a excerpta z literatury aj Další záznamy a hodnotící materiály, např. – videozáznamy z vyučovacích pokusů, - zápisy a hodnocení fakultních a cvičných učitelů, - diplomy, hodnocení a záznamy o zájmové a odborné činnosti aj.
Literatura
  • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele.Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0
  • ŠMEJKALOVÁ, Kateřina a Monika ŠINDELKOVÁ. Profesní portfolio učitele. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 148-154. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-20. URL info
  • ŠVEC, Vlastimil. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. 1. vyd. Brno: Paido, 1999. 163 s. ISBN 80-85931-70-2. info
  • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: samostatná činnost studenta dle uvedené osnovy
Metody hodnocení
Příprava materiálů podle osnovy, které student může vzít ke státním závěrečným zkouškám. Předmět se neukončuje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5811