FC8001 Orientace na trhu práce

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Ing. Nikola Straková (přednášející)
Mgr. Helena Zelníčková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC8001/Kombi01: So 24. 10. 8:00–9:50 učebna 5, So 21. 11. 18:00–19:50 učebna 1, So 19. 12. 14:00–15:50 učebna 1, So 9. 1. 18:00–19:50 učebna 5, N. Straková, H. Zelníčková
FC8001/Prez01: Út 8:00–9:50 učebna 55, N. Straková, H. Zelníčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student: Znát základní pojmy trhu práce a zaměstnanosti, schopen napsat kvalitní životopis a motivační dopis, připraven na pracovní pohovor, rozumět smluvním vztahům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, schopen se orientovat v problematice ukončení pracovního poměru, znát rizika nelegální práce, znát služby úřadu práce a ČSSZ, znát svoje povinnosti vzhledem k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, rozumět základním požadavkům podnikání.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen definovat základní pojmy trhu práce a zaměstnanosti, schopen napsat kvalitní životopis a motivační dopis, připraven na pracovní pohovor, rozumět smluvním vztahům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, schopen se orientovat v problematice ukončení pracovního poměru, znát rizika nelegální práce, znát služby úřadu práce a ČSSZ, znát svoje povinnosti vzhledem k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, rozumět základním požadavkům podnikání.
Osnova
  • 1. Základní pojmy trhu práce a zaměstnanosti. 2. Životopis, motivační dopis a průvodní dopis. 3. Příprava na pracovní pohovor. 4. Vymezení DPP, DPČ, pracovního poměru, daňové přiznání u studenta. 5. Nelegální práce/brigáda a její rizika. 6. Ukončení DPP, DPČ, pracovního poměru, nárok na odstupné, „co dělat, když zaměstnavatel nezaplatí“. 7. Úřad práce a ČSSZ - na co mám nárok, poradenství na ÚP. 8. Sociální a zdravotní pojištění z pohledu studenta a absolventa. Dávky nemocenského pojištění. Student starší 26 let. 9. Podnikání – předpoklady, zisk živnostenského listu se zaměřením na oblast vzdělávání, otázky sociálního a zdravotního pojištění, problémy a perspektivy podnikání. 10. Učitelská profese a její postavení na trhu práce. 11. Studium a práce v zahraničí.
Literatura
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č. 262/2006, zákoník práce
  • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. info
Výukové metody
Výklad, diskuse, řešení praktických příkladů, samostatná domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemný test s úspěšností 60 %. Skupinová prezentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC8001