Fy6006 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2. Student hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele a stávat se postupně více autonomní. V rámci předmětu má student možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole. Další čas student tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných cvičným učitelem či ředitelem školy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele, • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele • dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • náslechy ve výuce; • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané cvičným učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.); • vlastní výuka – 4 hodiny; • vedení reflektivního deníku
Literatura
  • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
  • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál
  • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
  • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU
  • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.