HV7MP_STU Seminář k teorii umění a hudební semiotice

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měl být student schopen lépe porozumět systému hudebního umění. Cílem semináře, v návaznosti na předmět Teorie umění a hudební sémiotika, je prohloubení získaných poznatků a jejich aplikace v umělecké a pedagogické praxi.
Osnova
 • Komplexní analýzy vybraných hudebních děl se zaměřením na sémantickou analýzu.
 • Sémantické pojetí výkladu hudebního díla, vytváření významů v umění a hudbě.
 • Specifika programní hudby. Znakovost uměleckého díla. Axiologická hlediska.
 • Kýč, masová kultura, artificiální a non-artificiální hudba.
 • Analýza vybraných programních děl artificiální hudby. M. P. Musorgskij, R. Schumann, P. I. Čajkovskij, C. Debussy ad.
 • Metodika komplexní a sémantické analýzy.
 • DOPORUČENÁ LITERATURA: Fukač, J. - Jiránek, J. - Poledňák, I. - Volek, J. Základy hudební sémiotiky. I.,II., III. díl, Brno: MU, 1992. Eco, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. Kohoutek, C. Hudební kompozice : Stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha : Editio Supraphon, 1989. Marek, Z.-Faltus, L. K sémantické analýze hudebního díla. Brno: UJEP, 1982. McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999.
Literatura
 • SEDLÁČEK, Marek. Umberto Eco. Teorie sémiotiky. (Translated by Marek Sedláček). 2. vyd. Praha: Argo, 2009. 448 s. 1262. ISBN 978-80-257-0157-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Východiska poslechových činností ve výuce hudební výchovy na základních a středních školách (k sémantické analýze Obětem Hirošimy Krzysztofa Pendereckého). In Musica viva in schola XIX. 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 68-81, 13 s. ISBN 80-210-3796-2. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problematice sémantické analýzy v kontextu komplexní analýzy. In Olomoucké jarní muzikologické konference. 1. vyd. Olomouc: PdF UPOL, 2000. s. 49-52. Sborník referátů ze 3. a 4. ročníku. ISBN 80-244-0181-9. info
 • FUKAČ, Jiří, Jaroslav JIRÁNEK a Ivan POLEDŇÁK. Základy hudební sémiotiky. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 787 s. ISBN 80-210-0373-1. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sémantická analýza vybraných hudebních děl.
Metody hodnocení
Domácí příprava. Diskuse v hodině. Prezentace (20 min.). Zápočet na základě předneseného referátu k analyzované skladbě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV7MP_STU