SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/3. 5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Integrovaný výcvikový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas a Sociální pedagogika. Předpokladem pro ukončení předmětu je zvládnutí vodáckých dovedností a plnění vybraných úkolů v rámci terénní výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student:
- Projde metodickým výcvikem vodní turistiky.
- Pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na vodní turistiku s klienty všech věkových skupin
- Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Osnova
 • Vodní turistika, organizace a příprava vodáckého kurzu, zvládání vodáckých dovedností, doprovodný program (hry, soutěže, poznávací vycházky).
Literatura
  povinná literatura
 • PTÁČEK, Petr. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Albis International, 2006. 104 s. ISBN 8086971147. info
 • JANČAR, Vojtěch a Ivan NOVÁK. Vodácký průvodce Česko. 1. vyd. Vizovice: SHOCart, 2005. 1 atlas. ISBN 8072245007. info
  doporučená literatura
 • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1975. 252 s. URL info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 183 s. info
 • WATKINS, David a Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 225 s. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
 • JANČAR, Vojtěch a Ivan NOVÁK. Kilometráž českých a moravských řek : vodácký průvodce. 1. vyd. Praha: SHOCart, 1998. 228 s. ISBN 807224065X. info
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě
Metody hodnocení
Typ výuky: kurz (4denní terénní výuka).
Ukončení: zápočet.
Požadavky k zápočtu: předmět je koncipován jako čtyřdenní terénní výuka (volitelný výcvikový kurs), je ukončen zápočtem (viz předpoklady pro ukončení předmětu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.