BKF_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
tutorial 12 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKF_TEZP Teze závěrečné práce && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k závěrečné práci je nezbytným předpokladem úspěšného zpracování závěrečné práce (projektu) absolventů bakalářského studia. Jde o formu skupinových a individuálních konzultací, kde dochází k hledání konečného naplnění obsahu témat závěrečných prací. Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na závěrečnou práci. Jde též o pomoc studentům formulovat cíle závěrečné práce, zpracování hypotéz a výběr metod řešení zvoleného problému.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student: - schopen zpracovat závěrečnou práci na požadované úrovni.
Osnova
 • Semináře: 1. Význam závěrečné práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami (viz kurz BKE_AAOP). Kritéria hodnocení závěrečné práce. 2. Úvod práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí závěrečné práce. Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu závěrečné práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou práci. Na co se soustředit. 3. Individuální práce na vymezení cílů a struktury závěrečné práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Na závěr tohoto období by již měla být mezi studentem a vedoucím závěrečné práce zcela jasná koncepce práce. 4. Individuální sběr a zpracování dat, jejich vyhodnocování a další konzultace. 5. Průběžná konzultace dosažených výsledků. 6. částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné práce. 7. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce. 8.Průběžná kontrola dosažených výsledků. 9.Příprava aplikační části práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • SUNDSTRÖM, Mikael. How not to write a thesis or dissertation : a guide to success through failure. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, 1 online. ISBN 9781789900514. URL info
  doporučená literatura
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování závěrečné práce a její obhajoby. Přednáška, osobní konzultace, data mining.
Metody hodnocení
Seminář k závěrečné práci má podobu konzultací s vedoucím závěrečné práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím závěrečné práce. V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí se domluvit na podmínkách zápočtu se svým vedoucím závěrečné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí závěrečné práce je vhodné absolvovat předmět BKE_AAOP - Akademické a odborné psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Úvodní seminář bude společný (viz rozvrh). Následně má student má povinnost bezprostředně kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/BKF_SZP1