BKF_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKF_TEBP Teze BP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k závěrečné práci je nezbytným předpokladem úspěšného zpracování závěrečné práce (projektu) absolventů bakalářského studia. Jde o formu skupinových a individuálních konzultací, kde dochází k hledání konečného naplnění obsahu témat závěrečných prací. Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na závěrečnou práci. Jde též o pomoc studentům formulovat cíle závěrečné práce, zpracování hypotéz a výběr metod řešení zvoleného problému.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student: - schopen zpracovat závěrečnou práci na požadované úrovni.
Osnova
 • Semináře: 1. Význam závěrečné práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami (viz kurz BKE_AAOP). Kritéria hodnocení závěrečné práce. 2. Úvod práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí závěrečné práce. Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu závěrečné práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou práci. Na co se soustředit. 3. Individuální práce na vymezení cílů a struktury závěrečné práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Na závěr tohoto období by již měla být mezi studentem a vedoucím závěrečné práce zcela jasná koncepce práce. 4. Individuální sběr a zpracování dat, jejich vyhodnocování a další konzultace. 5. Průběžná konzultace dosažených výsledků. 6. částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné práce. 7. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce. 8.Průběžná kontrola dosažených výsledků. 9.Příprava aplikační části práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
  doporučená literatura
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování závěrečné práce a její obhajoby. Přednáška, osobní konzultace, data mining.
Metody hodnocení
Seminář k závěrečné práci má podobu konzultací s vedoucím závěrečné práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím závěrečné práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí závěrečné práce je vhodné absolvovat předmět BKE_AAOP - Akademické a odborné psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Úvodní seminář bude společný (viz rozvrh). Následně má student má povinnost bezprostředně kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_SZP1