BKF_ZOZU Příprava na zkoušky odborné způsobilosti - Spotřebitelské úvěry

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 12:00–15:50 P302a, Pá 17. 3. 12:00–15:50 P302a, Pá 5. 5. 12:00–15:50 P302a
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Příprava na zkoušky odborné způsobilosti – Spotřebitelské úvěry připravuje studenty na úspěšné absolvování zkoušek odborné způsobilosti v oblasti spotřebitelských úvěrů. Jedná se hlavně o odbornou způsobilost dle zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Studenti se Studenti se tak postupně seznámí s principy a fungováním finančního trhu, dluhovými instrumenty, principy a fungování trhu spotřebitelského úvěru, jeho regulací, práv v oblasti ochrany spotřebitele, poskytovateli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru, procesem posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, úvěry na bydlení, trhem nemovitých věcí, uspořádáním a fungováním katastru nemovitostí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - úspěšně absolvovat zkoušky odborné způsobilosti v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru, - charakterizovat dluhové instrumenty, - popsat principy a fungování trhu spotřebitelského úvěru, - vymezit regulaci trhu spotřebitelského úvěru, - umět aplikovat právo v oblasti ochrany spotřebitele, - objasnit proces úvěrování, - charakterizovat produkty spotřebitelského úvěru, - popsat pravidla jednání se spotřebiteli, - objasnit zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, - vymezit úvěry na bydlení, - objasnit zásady postupu a způsoby oceňování, - charakterizovat trh nemovitých věcí, - pochopit uspořádání a fungování katastru nemovitostí.
Osnova
 • 1) Finanční trh, jeho struktura a subjekty
 • 2) Dluhové instrumenty
 • 3) Trh spotřebitelského úvěru
 • 4) Regulace trhu spotřebitelského úvěru, Ochrana spotřebitele
 • 5) Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru
 • 6) Úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru
 • 7) Pravidla jednání se spotřebiteli
 • 8) Doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem
 • 9) Zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • 10) Úvěry na bydlení
 • 11) Úvěry na bydlení - zásady postupu a způsoby oceňování
 • 12) Trh nemovitých věcí
 • 13) Uspořádání a fungování katastru nemovitostí
Literatura
  povinná literatura
 • ÚZ 1327 Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr. Sagit, 2019. 240 s. ISBN 978-80-7488-361-3
 • ÚZ 1337 Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy. Sagit, 2019. 656 s. ISBN 978-80-7488-371-2
  doporučená literatura
 • VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluver, 2015. 427 s. ISBN 978-80-7478-776-8. info
 • ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry : průvodce teorií a praxí úvěrování dle zákona č. 257/2016 Sb. První vydání. Praha: Miroslav Škvára, 2017. 158 stran. ISBN 9788090482340. info
Výukové metody
Tutoriály, úkoly, odpovědníky
Metody hodnocení
Předmět je tvořený pouze přednáškami. Student je povinen zpracovat a odevzdat POT, jehož bodové hodnocení se započítává do konečného hodnocení předmětu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat minimálně 60 bodů ze součtu zkouškového testu a bodového hodnocení POT. Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů z písemné zkoušky (max. 80 bodů), bodového hodnocení POTu (max. 20 bodů). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_ZOZU