BKH_TEBP Teze bakalářské práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Kristína Babíková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (cvičící)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Rainer Born (cvičící)
Ing. Martin Cenek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Švecová (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( BKH_BAPR Bakalářská práce )&&(! BKH_BAPR Bakalářská práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat manažerský problém a z něj odvodit cíl bakalářské práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - definovat znaky odborné práce - posoudit vhodnost literárních zdrojů - ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání bakalářské práce.
Osnova
  • Výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím bakalářské práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání bakalářské práce, tedy hlavního výstupu tohoto předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
  • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • COOPER, Donald R. a Pamela S. SCHINDLER. Business research methods. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. xix, 857. ISBN 0072498706. info
Výukové metody
Individuální konzultace a samostatné zpracování zadaných úloh, které vyústí do formulace oficiálního zadání bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím bakalářské práce, resp. za spolupráci na formulaci oficiálního zadání bakalářské práce. Pro úspěšné ukončení předmětu musí být v ISu vytvořeno oficiální zadání.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.