BKJ_JAZ1 Jazyk 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Předpoklady
(! KJAZ Jazyk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk BKJ_JAZ1 (dříve označen kódem KJAZ)
Předpokladem absolvování kurzu je:
- základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština), kterou si student ověří vyplněním vstupního testu.
Hlavním cílem kurzu je:
- získání a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka;
- rozšiřování slovní zásoby se zvláštním zřetelem k odborné ekonomické a obchodní terminologii jako základu úspěšné profesní komunikace;
- osvojení si zásad cizojazyčné obchodní korespondence;
- dosažení výstupní úrovně B2 SERR.
Osnova
 • BKJ_JAZ1 (KJAZ) – ANGLIČTINA
 • Unit 1 FIiB: Customers
 • Unit 2 FIiB: Companies
 • Unit 3 FIiB: Travel
 • Unit 4 FIiB: Troubleshooting
 • Unit 5 FIiB: Company History
 • Unit 6 FIiB: Retailing
 • Unit 7 FIiB: Products
 • Unit 8 FIiB: People
 • Unit 9 FIiB: Business Environment
 • Unit 10 FIiB: Finance
 • Unit 11 FIiB: Corporate Responsibility
 • Unit 12 FIiB: Competition
 • FIiB = First Insights into Business: Students Book
 • BKJ_JAZ1 (KJAZ)– NĚMČINA První dvě fáze samostudia odpovídající zhruba délce dvou semestrů jsou zaměřeny na upevňování a prohlubování znalostí obecného jazyka. I. semestr 1. MUN L 1: Hallo, wie geht es?
 • 2. MUN L 2: Wie komme ich…
 • 3. MUN L 3: Haben Sie ei Zimmer frei?
 • 4. MUN L 4 : Was gibt es Neues?
 • 5. MUN L 5: Wo wohnen Sie?
 • 6. MUN L 6: Einkäufe unter einem Dach
 • 7. MUN L 7: Alles für die schlanke Linie
 • 8. MUN L 8: Wohin in Urlaub
 • 9. MUN L 9: Was machen Sie in Ihrer Freizeit
 • 10. MUN L 10: Krank im Urlaub
 • 11. MUN L 11: Was ziehen Sie an?
 • 12. MUN L 12: Lebenslauf
 • II.semestr 1. MUN L 13: Nach dem Abitur
 • 2. MUN L 14: Tolle Ideen
 • 3. MUN L 15: Kennst du dein Land?
 • 4. MUN L 16: In der Moldaumetropole
 • 5. MUN L 17: Wie kommst du mit deinem Geld aus?
 • 6. MUN L 18: Als Aupairmädchen im Ausland
 • 7. MUN L 19: Was soll ich tun?
 • 8. MUN L 20: Die Tschechische Republik
 • 9. MUN L 21: Ein unerwünschter Zeuge
 • 10. MUN L 22: Die Bundesrepublik Deutschland
 • 11. MUN L 23: Aus der Presse
 • 12. MUN L 24: Österreich
 • 13. MUN L 25: Die Schweiz
 • III. semestr 1. NvH L 1: Bedürfnisse
 • 2. NvH L 2: Der Wirtschaftskreislauf
 • 3. NvH L 3: Die Produktion
 • 4. NvH L 4: Der Produktionsfaktor Arbeit
 • 5. NvH L 5: Die Arbeitslosigkeit
 • 6. NvH L 6: Das Sozialprodukt
 • 7. NvH L 7: Die Steuern
 • 8. NvH L 8: Der Konjunkturzyklus
 • 9. NvH L 9: Der Markt
 • 10. NvH L 10: Die Marktwirtschaft
 • 11. NvH L 11: Rechtsformen der Unternehmen
 • 12. NvH L 12: Güter
 • IV. semestr 1. NvH L 13: Der Lohn
 • 2. NvH L 14: Preise
 • 3. NvH L 15: Der Verbrauch
 • 4. NvH L 16: Das Marketing
 • 5. NvH L 17: Vertriebswege
 • 6. NvH L 18: Die Umwelt
 • 7. NvH L 19: Neue Trends im Fremdenverkehr
 • 8. NvH L 20: Das Geld
 • 9. NvH L 21: Banken
 • 10. NvH L 22: Die Börse
 • 11. NvH L 23: Der Außenhandel
 • 12. NvH L 24: Die Europäische Union.
 • BKJ_JAZ1 (KJAZ) - FRANCOUZŠTINA Navázání kontaktů (přijetí v podniku, na letišti, telefon.hovor);
 • Diář, pracovní program (domluva, odvolání, odložení schůzky; rozvržení dne; výrazy obchodní korespondence;)
 • Cestování (dotaz na cíl cesty, itinerář, přesun ve městě, turismus);
 • Hotel ( rezervace, pobyt, reklamace);
 • Restaurace (stravování, objednávka jídla, recepty, gastronomie);
 • Podnik (rozvržení sektorů, analýza a srovnání výsledků, tendencí a technik prodeje, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, vybavení pracoviště, analýza pracovních vztahů, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
 • Umění komunikace (projev, proslov, prezentace, aktivní poslech, umění klást otázky, interview);
 • Umění diskuse (vyjádření názoru, nesouhlasu, hlediska, srovnání; internetové fórum);
Literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : méthode de français professionnel et des affaires. Paris: Cle International, 2002. 167 s. ISBN 2090331712. info
 • MANTON, Kevin. First insights into business. 5. impr. Harlow: Longman, 2001. 71 s. ISBN 058233439X. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 304 s. ISBN 8086119122. info
 • GRUNEBERG, Anne a Béatrice TAUZIN. Comment vont les affaires? :cours de français professionel pour débutants. Paris: Hachette Livre, 2000. 192 s. ISBN 2-01-155144-7. info
 • ROBBINS, Sue. First insights into business : students' book. 1. ed. Harlow: Longman, 2000. 175 s. ISBN 0582334543. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8302048011. info
 • MAGRANER, Jean-Jacques a Marek ZAJĄC. Obchodní francouzština. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 153 s. ISBN 8072002503. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
 • MILIČKOVÁ, Ladislava. Nejčastější chyby ve francouzštině.Chyby, které dělají Češi, když mluví franc. Brno: MC nakladatelství, 1996. 151 s. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. x, 259. ISBN 0521357705. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. viii, 328. ISBN 0521287235. info
 • RADINA, Otomar. Zrádná slova ve francouzštině [Radina, 1983]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
Metody hodnocení
Důraz je kladen na samostudium.
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: porozumění čtenému testováno formou didaktizovaného odborného textu. Následná odborná diskuse rozvíjí téma obsažené v textu. Požadovaná úspěšnost 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2010/BKJ_JAZ1