BKJ_VTJA Úvodní test do jazyka

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
tutorial 2 hodiny. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiřina Hrbáčková (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jiřina Hrbáčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
FORMA ( K )
Znalost anglického jazyka na úrovni minimálně A2+ dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní test do jazyka je rozřazovacím testem, určený studentům kombinovaného bakalářského studia na ESF. Cílem tohoto anglického jazykového testu je diagnostikovat vstupní jazykové znalosti studentů. Výsledek testu a hodnocení, které student po vykonání testu získá, jsou významným předpokladem pro správné nastavení způsobu studia anglického jazyka během bakalářského studia. Absolvování testu je povinné pro všechny studenty prvního semestru kombinovaného bakalářského studia, kteří nedoloží certifikát o absolvování zkoušky z angličtiny na úrovni B1, ne staršího než čtyři roky. Vstupní test se skládá z vybraných částí online verze diagnostického testu Dialang, které studenti vypracují na začátku prvního semestru dle instrukcí ve studijních materiálech.
Výstupy z učení
Výstupem z úvodního testu bude informace o jazykových schopnostech jednotlivých studentů pro studenty samotné a pro vyučující předmětu. Na základě této informace bude studentům doporučen optimální průchod studiem anglického jazyka pro celou dobu studia.
Osnova
  • Prezenčně zadávaný rozřazovací test anglického jazyka na začátku kombinovaného bakalářského studia. Test je koncipován převážně formou výběru správné odpovědi ze čtyř nebo krátkých odpovědí. Otázky jsou zaměřeny převážně na gramatiku, slovní zásobu a porozumění slyšenému. Jedná se o test, který studenti vypracují online.
Literatura
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
Výukové metody
online test Individuální konzultace se studentem a doporučení optimálního průchodu studiem jazyka.
Metody hodnocení
Vyhodnocení testu vyučujícím a následné doporučení poskytované studentům individuálně nebo online.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 hodiny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BKJ_VTJA