BKM_DATS Databázové systémy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 21. 10. 12:00–15:50 VT202, Pá 11. 11. 12:00–15:50 VT202, Pá 9. 12. 16:00–19:50 VT202
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientovat se v databázových technologiích, schopnost specifikovat klíčové části návrhu datové základny, normalizovat datové schéma, formulovat SQL dotazy.
Výstupy z učení
- vysvětlit základní pojmy používané v databázových technologiích;
- specifikovat klíčové části návrhu datové základny;
- normalizovat schéma databáze a porozumět normálním formám;
- znát syntaxi a sémantiku hlavních příkazů jazyka SQL;
- vysvětlit různé způsoby spojování tabulek.
Osnova
 • 1) Teoretický úvod do databázových systémů * základní pojmy, databázové modely; * relační algebra, normalizace datového modelu; * zásady návrhu datového modelu.
 • 2. Instalace a konfigurace databázového serveru * základy konfigurace; * základy tvorby databázových aplikací v prostředí WWW; * zajištění integrity dat; * zajištění bezpečnosti dat.
 • 3. Úvod do jazyka SQL * možnosti ukládání dat; * funkce (matematické, textové, datumové); * agregační funkce.
 • 4. Princip architektury a návrhu databáze; * konceptuální, logický a fyzický model; * syntaxe ER diagramu, definice vztahů a násobnosti vztahu; * datové sklady.
 • 5. Ukázka návrhu databáze na jednoduchém příkladu * řešení typických problémů; * realizace vazby N:N.
 • 6. Normalizace datové základny * normální formy a jejich význam.
 • 7. Tvorba jednoduché aplikační logiky v databázi * databázové spouště a procedury, vnořené SELECTy.
 • 8. Spolupráce s vnějším prostředím * export dat.
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 2011. xxvi, 1139. ISBN 9780073523323. info
Výukové metody
Prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů. Studium doporučené literatury, autokorekční testy, samostatná práce na zadaných úkolech.
Metody hodnocení
Testy a zpracovaný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_DATS