BKM_EODA Etika a ochrana dat v byznysovém prostředí

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Michal Černý, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 12:00–15:50 P103, So 18. 3. 16:00–19:50 P103, So 6. 5. 16:00–19:50 P103
Předpoklady
FORMA ( K )
Zájem o téma, ochota diskutovat a přemýšlet o moderních tématech práce s daty v kontextu etiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s etickou dimensí práce s daty od jejich vzniku, přes využití, až po archivaci a případnou skartaci. Kurz seznámí studenty se základními etickými přístupy, které jim tento proces umožní kriticky reflektovat a nazírat ve vlastní praxi. Důraz bude kladen na řešení konkrétních témat a problémů, na kterých budou ukazovány širší zákonitosti a strukturní problémy práce s daty. Studenti se seznámí také se základní literaturou, která s etikou zpracování dat v informatizované společnosti souvisí a osvojí si práci s ní.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student umět:
 • Eticky nakládat s daty ve vlastní praxi
 • Kriticky uvažovat o základních problémech souvisejících s moderními technologiemi práce s daty
 • Kriticky diskutovat a hájit své stanovisko
 • Nabízet vlastní etická řešení vybraných problémů
 • Navrhovat eticky korektní mechanismy zpracování dat
 • V rovině teoretického etického náhledu je implementovat
 • Podporovat rozvoj etických procesů při práci s daty (a jejich využíváním) ve vlastní praxi
 • Osnova
  • Etika jako věda o správném jednání – od kantovského Co k Jak?
  • Data a informace jako ekonomický a sociální statek
  • Etické principy při práci s daty – různé etické cesty implikují různá řešení
  • Etika práce s informacemi a etické paradoxy (konflikty principů a zájmů), vztah zákona a etiky
  • Etické problémy a otázky při získávání dat
  • Etické problémy a otázky při sběru dat
  • Je život kvantifikovatelný?
  • Ochrana soukromí
  • Etické problémy a otázky při zpracování a využití dat
  • Etické otázky spojené s možnostmi AI a učení se na datech (Amazon, Google, …)
  • Etické otázky autonomních systémů a automatického rozhodování
  • Evidence based „cokoli“ – kdy a jak se daty řídit?
  • Etické problémy a otázky při archivaci
  • GDPR, jeho východiska a dopady na praxi
  • Obchodování s daty
  • Etické kodexy a normy
  • Sociální aspekty etického nakládání s daty
  • Současné trendy problémy, otázky, trendy
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9454-3.
  • FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce. Charles University in Prague, 2019.
  • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Karmelitánske nakladatelství, 2001.
   doporučená literatura
  • ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 247 stran. ISBN 9788075534927.
  • FLORIDI, Luciano (ed.). The Cambridge handbook of information and computer ethics. Cambridge University Press, 2010.
  • FLORIDI, Luciano. The ethics of information. Oxford University Press, 2013.
   neurčeno
  • HIMMA, Kenneth Einar; TAVANI, Herman T. (ed.). The handbook of information and computer ethics. Hoboken, NJ: Wiley, 2008.
  Výukové metody
  Předmět je koncipován jako troj blokový s výrazným podílem domácího studia. Studenti se v jeho průběhu účastní diskusních seminářů, které reflektují konkrétní problémy či témata, na která se připravují do hodin (dopředu odevzdávají své přípravy). Po skončení každého setkání vypracují resumé, které si vzájemně ohodnotí. Důraz v kurzu je dán na samostatnou tvůrčí práci, která se opírá do dobrou znalost literatury. Nedílnou součástí kurzu je interaktivní osnova v ISu, která studenty provází zvolenými tématy, obsahuje pro ně drobné úkoly, podněty a zdrojové materiály pro studium.
  Metody hodnocení
  Studenti musí, pro možnost přistoupit ke zkoušce odevzdat: a) Dvě přípravy na diskusní setkání (20 bodů) – na první setkání se příprava nechystá. b) Tři resumé z diskusí (30 bodů) c) Šest vzájemných zpětných vazeb (za každé setkání hodnotí student dvě práce spolužáků) a d) Zúčastnit se všech tří bloků výuky.

  Samotná zkouška má dvě části – znalostní test (25 bodů) a seminární práci na zvolené téma (25 bodů). Pro získání známky E je třeba získat alespoň 60 b a nejméně 10 bodů z každé části. Další hodnocení: A:91; B:84; C:75; D:67; E:60; 59 a méně F.

  Pokud se student některého z bloků nezúčastní, nevypracovává resumé, ale odevzdá kritickou recenzi vybrané literatury z okruhu daného bloku.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKM_EODA