BKM_EXCL Excel

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Lasák (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Lasák
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti práce s Microsoft Excel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnou práci v Excel. Načítat, upracovat zpracovaváva data, tvořit grafy kontingenční tabulky. Data uložit a odeslat.
Výstupy z učení
Student je po absolvování schopnen v Excel: - načíst, upravit dopočíst a vizualizovat data - provádět statistické výpočty využítím kontingenční tabulky - používat funkce - formatovat - vizualizovat data - import/exportovat data
Osnova
 • Semináře:
 • 1.Základní pojmy v MS Excel, sjednocení základních znalostí a pojmů, základní zásady pro tvorbu modelů, styly a jejich použití.
 • 2.Rozpočet – nejjednodušší model. Použití nástroje Hledání řešení.
 • 3.Scénáře, Závislosti vzorců, Časové a datumové funkce.
 • 4.Rozhodování, funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF. Podmíněné formátování, kontrola uživatelského vstupu.
 • 5.Stavební spoření. Výpočet budoucí hodnoty, hodnoty investice a úročení. Grafy, druhy a použití.
 • 6.Matice a práce s nimi. Výpočty jednoduchých trendů. Jejich nastavení.
 • 7.Vyhledávání v datech, formuláře a ověření. Vyhledávací a agregační funkce.
 • 8.Souhrny. Kontingenční tabulka a graf, její použití a nastavení.
 • 9.Úvod do VBA, makra, záznam makra a jeho úprava, důvody použití.
 • 10.Řešení úloh pomocí VBA, vytvoření jednoduché vlastní funkce.
 • 11.Nástin pokročilého řešení úloh ve VBA, rozšířené programové struktury (podmínky a cykly).
 • 12.Výběr zadání závěrečného projektu, konzultace zadání. Kontrola závěrečného projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • Všechny studijní materiály budou aktualizovány v ISu.
  doporučená literatura
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019 : podrobný průvodce uživatele. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 256 stran. ISBN 9788024720265. info
Výukové metody
Praktické práce se sešity, řešení reálných problémů.
Metody hodnocení
Prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů. Studium doporučené literatury, autokorekční testy, samostatná práce na zadaných úkolech projektového charakteru. Zpracování "case study".
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_EXCL