BKM_USQL Úvod do SQL

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Pavel Lasák (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Lasák
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 17. 3. 12:00–15:50 VT204, Pá 14. 4. 16:00–19:50 VT204, Pá 5. 5. 16:00–19:50 VT204
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk SQL od základů až po pokročilé klauzule, úvod do problematiky zobrazení řazení a vyhledávání dat, optimalizace. Práce s funkcemi, tvorba vlastních funkcí procedur, pohledů.
Výstupy z učení
Student dokáže z MySQL (SQL) databáze získat potřebná data. Včetně propojení několik tabulek na základě požadavků. Včetně práce s vkládaním, úpravou a mazaním dat. Tvorba tabulek databazí. Student bude mít základní podvědomí jak SQL databáze pracují a dokáže tuto datávazí i vytvořit, upravit, vložit tabulky a doplnit (importovat) data.
Osnova
 • 1. Úvod do SQL a příprava prostředí
 • 2. Vytvoření databáze a tabulky
 • 3. Vkládání a mazání dat v tabulce
 • 4. Výběr dat (vyhledávání)
 • 5. Řazení, Limit a agregační funkce
 • 6. Datové typy a NULL
 • 7. Dotazy přes více tabulek (JOIN), M:N
 • 8. Poddotazy
 • 9. Změna struktury, transakce a pohledy
 • 10. Trigger (DML)
 • 11. Optimalizace výkonu databáze
 • 12. Funkce včetně (UDF)
Literatura
  povinná literatura
 • Všechny studijní materiály budou aktualizovány v ISu.
  doporučená literatura
 • STEPHENS, Ryan K., Ronald R. PLEW a Arie JONES. Naučte se SQL za 28 dní. Translated by Lukáš Krejčí. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 728 s. ISBN 9788025127001. info
Výukové metody
Praktická práce v SQL databázi. On-line, nebo off-line. Kniha: Naučte se SQL za 28 dní https://downloads.mysql.com/docs/refman-8.0-en.pdf www: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
Metody hodnocení
Podmínkou pro ukončení předmětu je vypracování a obhajoba semestrálního projektu. Při hodnocení je kladen důraz především na vymezení daného projektového záměru (business case), vhodně zvolené a provedené metody, správnou interpretaci a prezentaci výsledků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKM_USQL