BKM_UVOR Úvod do R

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 9. 12:00–15:50 VT204, So 8. 10. 8:00–11:50 VT204, Pá 11. 11. 16:00–19:50 VT204
Předpoklady
Pro zápis předmětu je potřeba mít základní znalosti práce s počítačem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení s programovým systémem R; pochopení základní filozofie systému a syntaxe jeho jazyka; znalost základních operátorů a povelů, psaní procedur; grafika; znalost příkazů vztahujících se k náročnějším tématickým okruhům ze statistiky.

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen řešit praktické statistické úlohy a problémy v jazyce R.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student:
- znát základní R syntaxi - znát základní třídy objektů v R - manipulovat s datovými tabulkami - vytvářet grafy pomocí základní grafiky v R - řešit základní statistické úlohy pomocí R
Osnova
 • 1. Seznámení se se systémem
 • 2. Práce s datovými soubory
 • 3. Příkazy v jazyce R
 • 4. Objekty
 • 5. Konstanty, operátory a matematické výpočty
 • 6. Manipulace s objekty
 • 7. Základy grafiky v R
 • 8. Programování v jazyce R
 • 9. Externí balíčky
Literatura
  povinná literatura
 • KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Jak pracovat s jazykem R. 2011. 84 s. info
 • KABACOFF, Robert. R in action : data analysis and graphics with R. Second edition. Shelter Island: Manning, 2015. xxviii, 57. ISBN 9781617291388. info
Výukové metody
Prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů. Studium doporučené literatury, autokorekční testy, samostatná práce na zadaných úkolech.
Metody hodnocení
Podmínkou pro ukončení předmětu je odevzdání kvalitně zpracovaných průběžných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu v prostředí R.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_UVOR