BKR_GCR Geografie cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Ne 22. 2. 12:50–15:20 P304, Ne 5. 4. 12:50–15:20 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět zákonitostem prostorového rozložení cestovního ruchu;
vysvětlit význam lokalizačních, selektivních a realizačních předpokladů cestovního ruchu;
analyzovat faktory turistické poptávky;
hodnotit příčiny a důsledky regionálních rozdílů v prostorovém rozložení cestovního ruchu;
Osnova
 • Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů)
 • Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry)
 • Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu)
 • Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu)
 • Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu)
 • Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu
 • Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu)
 • Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí)
 • Mezinárodní cestovní ruch (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení)
 • Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
Literatura
 • 1. VYSTOUPIL J., ŠAUER, M.: Geografie cestovního ruchu. Brno : MU - ESF, 2006. 192 s. Distanční studijní opora.
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • WOKOUN, René a Jiří VYSTOUPIL. Geografie cestovního ruchu a rekreace I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 250 s. info
Metody hodnocení
Používané výukové metody:
přednášky;
domácí úkoly;
četba.
Závěrečné hodnocení:
písemný test,
seminární práce (POT)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/BKR_GCR