BKV_TEBP Teze bakalářské práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 P403, kromě Čt 3. 11.
Předpoklady
(! NOW ( BKV_BAPR Bakalářská práce )&&(! BKV_BAPR Bakalářská práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou zpracování bakalářské práce. Student po absolvování předmětu bude schopen ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání bakalářské práce a toto zadání případně obhájit před kolegy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- formulovat řešený problém a stanovit adekvátní cíl bakalářské práce;
- navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti;
- definovat znaky odborné práce;
- vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších odborných zdrojů;
- ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání bakalářské práce.
Osnova
 • - Základní obsahové a formální náležitosti zpracování bakalářské práce.
 • - Nejčastější problémy/chyby spojené se zpracováním práce.
 • - Výzkumný projekt – výzkumné otázky a hypotézy, metody.
 • - Úvod k informačním zdrojům.
Literatura
  povinná literatura
 • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek a individuálních konzultací s vedoucím práce směřujících k formulaci oficiálního zadání bakalářské práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím bakalářské práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání bakalářské práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání bakalářské práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKV_TEBP