BKV_ZASP Základy sociální politiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
So 26. 11. 12:50–19:35 P103
Předpoklady
! KVZASP Základy sociální politiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům pochopit význam sociální politiky v souvislosti se společenskými riziky a problémy, které vznikly v důsledku rozporného ekonomického, sociálního a kulturního vývoje moderní společnosti. Na konci kurzu bude schopen student vyhodnotit informace: (1) o základních teoretických a ideologických přístupech k sociální politice a k definici sociálních potřeb a problémů, (2) o základních zdrojích a producentech sociální politiky a služeb s důrazem na výklad role sociálního státu, (3) o některých sociálních problémech současnosti (nezaměstnanost a chudoba, stárnutí, problémy rodiny, týrání a zanedbávání dětí, sociální patologie, problémy etnických menšin, problém názorové orientace v pluralistické společnosti) Na tento základní kurz navazuje na druhém stupni studia kurz Sociální politika, který má již profesionalizační charakter. Požadavky k zápočtu: seminární práce, referát. Forma zkoušky: test základních znalostí, ústní zkouška.
Osnova
  • 1. Sociální problémy moderní společnosti 2. Sociální stát 3. Chudoba jako sociální problém 4. Dlouhodobá nezaměstnanost 5. Sociální stratifikace 6. Kriminalita a etnické menšiny 7. Základy sociální politiky 8. Sociální správa
Literatura
  • WILDMANNOVÁ, Mirka. Základy sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 128 s. ISBN 8021036524. info
  • TOMEŠ, Igor. Sociální správa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 303 s. ISBN 80-7178-560-1. info
  • VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 112 s. Studijní texty. ISBN 80-85850-16-8. info
  • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 s. ISBN 80-901424-9-4. info
Výukové metody
Studentům jsou prezentovány jednotlivé tematické okruhy a následně je vedena diskuze. Studenti současně na vybraných příkladech aplikují své znalosti a výsledky pak prezentují.
Metody hodnocení
1. Průběžné testy v seminářích se budou psát v týdnech dle harmonogramu. Pokud student nemůže fyzicky absolvovat 1 ze seminárních testů (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše náhradní test v posledním výukovém týdnu. 2. Průběžné hodnocení přípravy a výsledků studia v seminářích Průběžná kontrola probíhá formou dvou testů během semestru, dále prezentací seminární práce a vypracování oponentského posudku na jinou seminární práci. 3. Závěrečné hodnocení výsledků práce v semináři. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 2 seminárních testů. Klasifikační stupnice viz níže. Podmínkou účasti na zkoušce je v rámci seminářů vypracovat oponentský posudek na jinou seminární práci dle stanovené struktury. Student, který neuspěje v průběžných testech, má možnost druhého pokusu v náhradním termínu. 4. Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je dosažení alespoň 60 % z bodového hodnocení průběžných testů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVZASP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2011/BKV_ZASP