BPF_ZAFI Základy financí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. K=1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P101, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10.
Předpoklady
! MPF_AFIN Finance (Basics)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základy financí je vyvážený první kurz financí, který studentům nabízí pohled na finanční trhy a instituce, svět investic a koncepty a aplikace podnikového finančního řízení. Pro studenty, kteří neplánují absolvovat další kurzy v oblasti financí, poskytuje tento kurz cenný přehled hlavních koncepcí oboru. Pro studenty, kteří naopak chtějí pokračovat ve studiu financí, poskytuje kurz přehledný a pevný základ, na kterém mohou budoucí předměty stavět.

Cílem předmětu je základní porozumění složitému světu financí, které zahrnuje úvod do finančních trhů, investic a finančního řízení nebo podnikových financí. Studenti získají integrovaný pohled na vzájemné vztahy mezi těmito třemi oblastmi. Zjistí, jak jsou podniky a jednotlivci ovlivňováni trhy a institucemi, a také to, jak lze trhy a instituce využít ke splnění cílů jednotlivců nebo firem.
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti o trzích a institucích, investicích a managementu jako třech hlavních oblastech financí. Dokončí kurz s lepším pochopením toho, jak spolu tyto tři oblasti souvisí. Finanční trhy budou vnímány jako místo, kam podniky a finanční instituce chodí získávat finanční prostředky, a jako mechanismus, jehož prostřednictvím mohou jednotlivci investovat své úspory, aby splnili své budoucí cíle. Téma investic je důležité pro usnadnění procesu spoření a investování. Pochopení trade-off rizika a výnosu, stejně jako ocenění dluhopisů a akcií, je zásad pro investory a podniky získávající finanční kapitál. Stejně důležité je pochopit, jak trhy s cennými papíry fungují. Finanční řízení využívá informace, které získává z cenných papírů a finančních trhů, k efektivnímu a výnosnému řízení aktiv a k získávání potřebných finančních prostředků nákladově efektivním způsobem. Studenti získají praktický úvod do různých oborů financí a lépe pochopí vztahy mezi nimi.
Osnova
 • 1. Úvod do financí
  2. Peníze a peněžní systém
  3. Banky a další finanční instituce
  4. Mezinárodní finance a obchod
  5. Úspory, investice a úrokové sazby
  6. Časová hodnota peněz
  7. Dluhopisy a akcie
  8. Finanční trhy
  9. Výnos a riziko ve financích
  10. Finanční data a analýza
  11. Pracovní kapitál a krátkodobé financování
  12. Struktura a náklady kapitálu
Literatura
  doporučená literatura
 • MELICHER, Ronald W. a Edgar NORTON. Introduction to finance : markets, investments, and financial management. Seventeenth edition. Hoboken: Wiley, 2020. xxix, 613. ISBN 9781119561170. info
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020. xxxi, 728. ISBN 9781260566093. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. Ninght edition, global editi. Harlow, England: Pearson, 2018. 688 stran. ISBN 9781292215006. info
 • VERNIMMEN, Pierre. Corporate finance: Theory and Practice. 2017. vyd. John Wiley & Sons, 2017. 5. vyd. ISBN 978-1-119-45180-8. info
Výukové metody
Přednášky, četba doporučené literatury, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemnou zkouškou, maximum 100 bodů. Výsledná známka se stanoví následovně:
A 100 – 91, B 90 – 81, C 80 – 71, D 70 – 61, E 60 – 51, F 50 - 0

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolenýchpomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPF_ZAFI