BPF_ZAFI Základy financí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. K=1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P101
Předpoklady
! MPF_AFIN Finance (Basics)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými základy a principy financí. Studenti získají přehled o fungování, organizaci, subjektech a aktuálním vývoji finančních trhů, bankovních systémů a mezinárodního systému. Studenti se seznámí s vývojem financí, jejich současnými problémy a trendy, s makroekonomickými a finančními indikátory a jejich vlivem na národní a mezinárodní finanční trhy. Pochopí význam finančních informací v současném světě, důležitost bankovního systému a principů finančního zajištění včetně základů investičního rozhodování.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu byli studenti seznámeni s obecnými základy a principy financí, dopadem vlivů současného ekonomického prostředí a vlivu celkového nastavení finančního systému na jedince. Získali přehled, jak využít finanční informace v každodenním životě, jak se orientovat na finančním trhu i jak postupovat při výběru vhodné investice. Studenti dále byli seznámeni, jak dění na mezinárodním trhu ovlivňuje finance a jaký vliv má makroekonomická situace jednotlivce a jejich finance. Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech a komplexnosti financí. Nynější podoba předmětu reaguje na aktuální trendy a potřeby studentů založené na inovativních učebních metodách vyžadující větší participaci studenta ve výukovém procesu a tím se zvyšuje efektivnost učebního procesu.
Osnova
 • 1.Úvod do financí, historický vývoj
 • 2.Finanční systém a finanční trhy
 • 3.Cenné papíry, obchodníci s cennými papíry a burzy
 • 4.Investiční a penzijní společnosti
 • 5.Bankovní systémy, banky a stavební spořitelny
 • 6.Principy finančního zajištění, pojišťovny
 • 7.Finanční informace a ekonomické indikátory
 • 8.Mezinárodní měnový systém, centrální banky a devizový trh
 • 9.Psychologie investičního rozhodování
 • 10.Aktuální finanční trendy
 • 11.Známe osobnosti, investiční strategie
 • 12.Závěrečné hodnocení.
Literatura
  doporučená literatura
 • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 452 stran. ISBN 9788072612871. info
 • The trader's guide to key economic indicators. Edited by Richard Yamarone. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2012. x, 304 p. ISBN 9781118222508. info
 • SMRČKA, Luboš. Osobní a rodinné finance : (svět rodinných financí - jak spořit a rozmnožovat majetek). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 257 s. ISBN 9788086946412. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Povinnost vyplnění zadaných odpovědníků. Písemný zkouškový test (podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Maximální dosažitelný počet bodů je 100, minimum pro složení zkoušky činí 60 bodů. Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPF_ZAFI