BPR_EUAP Evropská unie a právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Aneta Krajíčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s Evropskou unií a Evropskými společenstvími, a to prostřednictvím konkrétních informací o profilu unie a společenství, jejich právu, institucích a obsahu a formách jejich práce.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit vývoj, stav a perspektivu integrace EU;
- porozumět základům práva a organizační struktuře EU a ES;
- porozumět a analyzovat společné politiky EU;
- používat informace o regionálním členění EU.
Osnova
 • 1. Vývoj poválečné Evropy a integrační procesy, základní pilíře a principy EU.
 • 2. Orgány a instituce EU. Složení, vzájemné vazby a pravomoci, které vykonávají;
 • 3. Úvod do evropského práva, právo vnitrostátní, mezinárodní, unijní – předmět regulace, základní charakteristiky a principy fungování;
 • 4. Pojem a charakteristika práva EU, primární a sekundární prameny.
 • 5. Vztah unijního a vnitrostátního práva.
 • 6. Soudnictví Evropské unie – soudy a soudní řízení.
 • 7. Jednotný vnitřní trh (základní ekonomické svobody), hospodářská a měnová unie (kritéria konvergence, evropský měnový systém).
 • 8. Rozpočet EU - příjmy a výdaje, základní vývojové tendence.
 • 9. Společné politiky EU a jejich demonstrace na vybraných příkladech (obchodní, zemědělská, dopravní politika).
 • 10. Základní principy regionální politiky v EU, strukturální fondy.
 • 11. Evropa regionů, regionální členění EU (NUTS a LAU), přeshraniční spolupráce a euroregiony.
 • 12. Vnější vztahy EU, asociační a další dohody, vztahy k ostatním státům a hospodářským seskupením, pomoc rozvojovým zemím.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Evropská unie a právo byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu jsou určeny studijní texty Evropská unie a právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Evropská unie a právo. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Sehnálek, D. Studijní texty „Evropské právo “. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualiz. Brno: Barrister & Principal, 2016, 359 stran. ISBN 9788074851049. info
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2010, 301 s. ISBN 9788087212608. info
  doporučená literatura
 • BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 2013, 580 s. ISBN 9788024745688. info
 • MARYÁŠ, Jaroslav a Lucie OHÁŇKOVÁ. Evropská unie a euroregiony. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, 241 s. ISBN 80-210-4204-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek (2 hod. týdně).
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo PPEPEI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BPR_EUAP