BPR_GECR Geografie cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům nejnovější znalosti a vhodné dovednosti v oblasti geografie cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vystvětlit zákonitosti prostorového rozložení cestovního ruchu;
analyzovat lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu;
identifikovat faktory turistické poptávky;
hodnotit příčiny a důsledky regionálních rozdílů v prostorovém rozložení mezinárodního cestovního ruchu;
diskutovat vlivy cestovního ruchu na geografick
Osnova
 • Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů)
 • Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry)
 • Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu)
 • Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu)
 • Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu)
 • Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu
 • Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu)
 • Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí)
 • Geografie mezinárodního cestovního ruchu (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení)
 • Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (2 hodiny 1x za 14 dní). Výstupem z učení je prezentace case study a následná skupinová diskuse. Předpokládá se aktivní příprava na semináře (četba vybrané literatury).
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho teoretických znalostí (písemný test, min. na 60 %)a schopnosti aplikovat tyto znalosti na konkrétním praktickém příkladě (prezentace a diskuze case study na semináři, schopnost argumentace prezentovaného problému, podle velikosti seminární skupiny bude case study vypracována samostatně nebo ve skupinách). V celkovém hodnocení má písemný test váhu 75 % a prezentace case study 25 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPR_GCR.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPR_GECR