BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jakub Dostál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Pejcal (pomocník)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ekonomika neziskových organizací (EKNO) Předmět navazuje na poznatky získané studiem kurzů Veřejná ekonomie, Ekonomika veřejného sektoru a částečně na kurz Nauka o podniku (možnost komparace fungování podniku v ziskovém a neziskovém sektoru).
student bude umět vysvětlit formy a zdroje existence neziskových institucí, jejich poslání a vzájemné vazby
komplexní hospodaření: student porozumí a bude schopen analyzovat hospodaření konkrétní NNO
student na základě analýzy ukazatelů ekonomiky organizace bude schopen posoudit její udržitelnost a možné směry vývoje
student na modelových situacích bude schopen posoudit schopnosti a možnosti manažera NNO
na základě tržního prostředí bude schopen student navrhnout marketingovou strategii pro konkrétní typ NNO.
Ve cvičeních je přednášená látka procvičována na konkrétních příkladech neziskových organizací různého typu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit principy chování a funkce neziskové organizace;
- vysvětlit základní principy a problémy teoretických přístupů k neziskovému sektoru;
- chápat principy financování neziskového sektoru;
- navrhnout optimální udržitelnou marketingovou a fundraisingovou strategii;
- orientovat se v komplexním poli sociálních a ekonomických vztahů zahrnujících neziskové organizace;
- založit neziskovou organizaci či sociální podnik;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu společenského fenoménu;
- vytvořit projektový návrh či žádost o finanční podporu
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1. Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru.
 • 2. Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích.
 • 3. NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru.
 • 4. Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO. Občanská sdružení - legislativa, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 5. Nadace a nadační fondy - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 6. Obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 7. Financování neziskových organizací. Státní dotační politika.
 • 8. Fundraising. Příprava projektů.
 • 9. Financování NNO ze strukturálních fondů EU.
 • 10. Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO.
 • 11. Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO.
 • 12. Přednáška externisty, vedoucího pracovníka vybrané významné NNO.
 • 13. Ekonomický rozměr dobrovolné práce v neziskovém sektoru.
 • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 7. a 13. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Semináře jsou rozděleny na třináct bloků.
Literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
Výukové metody
přednášky, semináře, spoluúčast na výzkumu, samostudium
Metody hodnocení
Prezenční studium. Přednášky a semináře. Požadavky k zápočtu: zpracování projektu řízení vybrané neziskové organizace. Zkouška sestává z obhájení seminární práce a ústní zkoušky.

Před zkouškou je nutno úspěšně napsat dva testy, půlsemestrální a závěrečný.
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.