BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPV_ERNO/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hyánek, J. Navrátil
BPV_ERNO/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hyánek, J. Navrátil
BPV_ERNO/03: St 12:50–14:30 S311, V. Hyánek, J. Navrátil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomika neziskových organizací (EKNO) Předmět navazuje na poznatky získané studiem kurzů Veřejná ekonomie, Ekonomika veřejného sektoru a částečně na kurz Nauka o podniku (možnost komparace fungování podniku v ziskovém a neziskovém sektoru).
student bude umět vysvětlit formy a zdroje existence neziskových institucí, jejich poslání a vzájemné vazby
komplexní hospodaření: student porozumí a bude schopen analyzovat hospodaření konkrétní NNO
student na základě analýzy ukazatelů ekonomiky organizace bude schopen posoudit její udržitelnost a možné směry vývoje
student na modelových situacích bude schopen posoudit schopnosti a možnosti manažera NNO
na základě tržního prostředí bude schopen student navrhnout marketingovou strategii pro konkrétní typ NNO.
Ve cvičeních je přednášená látka procvičována na konkrétních příkladech neziskových organizací různého typu.
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1. Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru.
 • 2. Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích.
 • 3. NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru.
 • 4. Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO. Občanská sdružení - legislativa, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 5. Nadace a nadační fondy - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 6. Obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy.
 • 7. Financování neziskových organizací. Státní dotační politika.
 • 8. Fundraising. Příprava projektů.
 • 9. Financování NNO ze strukturálních fondů EU.
 • 10. Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO.
 • 11. Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO.
 • 12. Přednáška externisty, vedoucího pracovníka vybrané významné NNO.
 • 13. Ekonomický rozměr dobrovolné práce v neziskovém sektoru.
 • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 7. a 13. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Semináře jsou rozděleny na třináct bloků.
Literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
Výukové metody
přednášky, semináře, spoluúčast na výzkumu, samostudium
Metody hodnocení
Prezenční studium. Přednášky a semináře. Požadavky k zápočtu: zpracování projektu řízení vybrané neziskové organizace. Zkouška sestává z obhájení seminární práce a ústní zkoušky.

Před zkouškou je nutno úspěšně napsat dva testy, půlsemestrální a závěrečný.
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.