DXR_INRR Inovace a regionální rozvoj

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
24/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům hlouběji pochopit význam zavádění a šíření inovací pro ekonomický, sociální a environmentální rozvoj regionů. Předmět si také klade za cíl seznámit studenty s vnímáním inovací a technologického pokroku v historických i současných teoriích regionálního rozvoje. Předmět dále usiluje o propojení teoretických poznatků s možnostmi jejich praktické aplikace v rámci inovační politiky, a to zejména inovační politiky implementované na regionální úrovni.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • diskutovat o roli inovací v regionálním rozvoji,
 • zhodnotit inovační prostředí a inovační výkonnost regionů,
 • klasifikovat individuální regionální inovační systémy,
 • aplikovat teoretické poznatky při návrhu inovační politiky,
 • komparovat výhody a nevýhody různých nástrojů inovační politiky,
 • reflektovat ve své disertační práci aspekty regionální ekonomiky založené na inovacích.
 • Osnova
  • Role inovací v regionální ekonomice – historické a současné perspektivy
  • Inovační systémy a jejich typologie – prvky inovačních systémů a jejich vzájemné interakce
  • Přístupy k hodnocení inovačního prostředí regionů – ukazatele a metody
  • Inovační politika a inovační strategie – potřeba politiky a návrh její realizace
  • Nástroje inovační politiky – teoretické souvislosti a praktická aplikace
  • Aktuální přístupy ve výzkumu inovací
  Literatura
   povinná literatura
  • GAULT, Fred. Handbook of innovation indicators and measurement. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013, xvi, 486. ISBN 9780857933645. info
  • Handbook of regional innovation and growth. Edited by Ron Boschma - Philip Cooke - Bjørn Terje Asheim - Ron Martin - Dafna. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011, xvii, 625. ISBN 9780857931511. info
   doporučená literatura
  • HALL, Bronwyn H a Nathan ROSENBERG. Handbook of the economics of innovation: Volume 1. Amsterdam: Elsevier, 2010, 62 s. ISBN 978-0-444-51995-5. info
  • HALL, Bronwyn H a Nathan ROSENBERG. Handbook of the economics of innovation: Volume 2. Amsterdam: Elsevier, 2010. ISBN 978-0-444-51995-5. info
  • The Oxford handbook of innovation. Edited by Jan Fagerberg - David C. Mowery - Richard R. Nelson. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2005, xviii, 656. ISBN 9780199286805. info
  Výukové metody
  Bloková výuka v celkovém rozsahu 24 hodiny (6 bloků po čtyřech hodinách) se skládá z přednáškových a diskusních částí. Očekává se aktivní zapojení studentů do diskuse. Jako domácí úkol student zpracovává 3 rešerše vybraných zahraničních vědeckých článků, každá rešerše má rozsah cca 1 stranu. Domácí úkoly budou prezentovány a diskutovány v rámci výukových bloků.
  Metody hodnocení
  Celkové hodnocení je založeno na hodnocení tří dílčích aktivit studentů: písemné zpracování a prezentace domácích úkolů (40 %), aktivní přístup v hodinách (10 %) a zpracování odborné esej (50 %). Téma odborné eseje bude určeno s ohledem na relevanci k disertační práci studenta.
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl vytvořen v rámci projektu "Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/DXR_INRR