DXR_REGE Regionální ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
24/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s širokým okruhem teoretických směrů souvisejících s regionální ekonomií a vysvětlit zákonitosti prostorové struktury ekonomiky. Dalším cílem předmětu je předat studentům prakticky použitelné poznatky z komplexního výzkumu regionálních předpokladů konkurenceschopného a udržitelného rozvoje jako základního východiska tvorby optimálních strategií jeho podpory.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • porozumět širokému spektru teorií regionálního rozvoje a předpokladům, na kterých jsou založeny,
 • aplikovat ve své disertační práci zákonitosti uspořádání prostoru se zřetelem na nadčasové procesy formování prostorových systémů pólů a os rozvoje a jejich hierarchizaci,
 • komplexně hodnotit regionální potenciály konkurenceschopnosti a udržitelnosti rozvoje,
 • zpracovat multikriteriální hodnocení rozvojových projektů jako primárního předpokladu objektivního výběru relevantních priorit,
 • správně chápat roli územního plánování jako nezastupitelného nástroje podpory udržitelného rozvoje a spolupracovat na tvorbě rozvojových strategií.
 • Osnova
  • Teorie regionální ekonomie – lokalizační teorie, teorie regionálního růstu, regionální ekonomická struktura a dynamika
  • Kvalita podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost regionů
  • Environmentální aspekty regionálního rozvoje: kvalita residenčního prostředí, ekologická stabilita krajiny a udržitelnost regionálního rozvoje
  • Role cestovního ruchu v regionálním rozvoji
  • Specifika prostorového rozvoje: územní plánování, trh nemovitostí a bonita obcí
  • Regionální politika a multikriteriální hodnocení společenské účelnosti rozvojových projektů
  Literatura
   povinná literatura
  • CAPELLO, Roberta. Regional economics. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group. xxiv, 354. ISBN 9781138855885. 2016. info
  • MCCANN, Philip. Modern urban and regional economics. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. xxiii, 408. ISBN 9780199582006. 2013. info
   doporučená literatura
  • Regional science matters : studies dedicated to Walter Isard. Edited by Peter Nijkamp - Adam Rose - Karima Kourtit. Cham: Springer. vi, 460. ISBN 9783319073040. 2015. info
  • Handbook of regional science. Edited by Manfred M. Fischer - Peter Nijkamp. Berlin: Springer Reference. xxxvii, 50. ISBN 9783642234293. 2014. info
  • Handbook of local and regional development. Edited by Andrés Rodríguez-Pose - Andy Pike - John Tomaney. 1st ed. London: Routledge. xxii, 642. ISBN 9780203842393. 2011. info
  • BLAKELY, Edward James a Nancey Green LEIGH. Planning local economic development : theory and practice. 4th ed. Los Angeles: Sage. xvi, 446. ISBN 9781412960939. 2010. info
  Výukové metody
  Bloková výuka v rozsahu 24 hodiny (rozčleněná do 6 samostatných bloků po 4 hodinách) zahrnuje vlastní výuku a diskusní části s aktivní participací studentů. Diskusní části jsou založeny na předem zpracovaných kritických rešerších zahraniční literatury (3 rešerše s rozsahem cca 1 strana), které budou prezentovány a diskutovány v rámci tematicky příslušných bloků.
  Metody hodnocení
  Celkové hodnocení vychází z kvality zpracované rešerše zahraniční literatury (40 %), aktivní participace studenta na výuce (10 %) a ústní zkoušky, která má charakter odborné rozpravy na předem stanovený okruh témat.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl vytvořen v rámci projektu "Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/DXR_REGE