DXR_RERS Regional research seminar

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
24/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Univ.-Prof. Doz. Dr. Manfred Manuel Fischer (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty zpracování a publikování odborného článku v oblasti regionálních ekonomických věd. Součástí tohoto cíle je naučit studenty identifikovat vhodné výzkumné téma, připravit dílčí části článku, diskutovat vlastní dosažené výsledky a vše zkompletovat do finální podoby článku.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • zpracovat kritickou reflexi literatury,
 • porozumět různým metodickým přístupům využívaným v regionálním výzkumu,
 • zasadit vlastní výzkum do širšího rámce regionálního výzkumu,
 • připravit odborný článek související s tématem disertační práce,
 • vybrat vhodný časopis pro prezentaci vlastního výzkumu.
 • Osnova
  • Regionální výzkum: Volba výzkumného tématu a výběr vhodného časopisu
  • Literární a informační zdroje v regionální ekonomii a jejich kritická reflexe
  • Zpracování výzkumného článku a průběh recenzního řízení
  Literatura
   povinná literatura
  • Handbook of research methods and applications in spatially integrated social science. Edited by R. J. Stimson. Cheltenham, UK: Edward Elgar. xv, 663. ISBN 9780857932969. 2014. info
  • ISARD, Walter. Methods of interregional and regional analysis. Aldershot: Ashgate. xxiii, 490. ISBN 1-85972-410-8. 1998. info
   doporučená literatura
  • KOPCZEWSKA, Katarzyna, Paweł CHURSKI, Artur OCHOJSKI a Adam POLKO. Measuring regional specialisation : a new approach. Cham: Palgrave Macmillan. xxxi, 466. ISBN 9783319515045. 2017. info
  • Handbook of research methods and applications in urban economies. Edited by Peter Karl Kresl - Jaime Sobrino. Cheltenham, UK: Edward Elgar. xvi, 252. ISBN 9780857934611. 2013. info
  Výukové metody
  Bloková výuka v celkovém rozsahu 24 hodin (4 bloky po šesti hodinách). Výuka se skládá z přednáškových a praktických částí, přičemž první a poslední blok probíhá formou společného setkání a bloky 2 a 3 probíhají formou individuální konzultace se školitelem. Předmět je založen na aktivní participaci studentů a diskusi jejich praktických výstupů. V rámci domácích úkolů student průběžně připravuje dílčí části odborného časopiseckého článku a konzultuje je se svým školitelem. Výsledky práce budou následně diskutovány v posledním výukovém bloku. Dopracovaný článek bude předložen do externího recenzovaného časopisu. Tematické zaměření článku bude odpovídat tématu disertační práce studenta.
  Metody hodnocení
  Celkové hodnocení je založeno na hodnocení dvou dílčích aktivit studentů: aktivní participace na hodinách a konzultacích a plnění domácích úkolů (40 %) a zpracování odborného článku, který bude před závěrečným hodnocením předložen do externího recenzovaného časopisu (60 %).
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Informace k inovaci předmětu
  Předmět byl vytvořen v rámci projektu "Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  logo image
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/DXR_RERS