DXV_PREZ Prezentace na odborném semináři

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, MSc., Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Studium literatury 2x.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prezentace na odborném semináři je:
1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce
2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Osnova
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem:
  • (a) kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo
  • (b) kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce.
  • Výběr z uvedených variant provádí v případě každého jednotlivého studenta jeho školitel, a to se zřetelem k zaměření disertační práce a specifikům oboru. Varianta b) , tj. prezentace studie, se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu.
  • Jako prezentaci na odborném semináři lze v případě b) uznat rovněž prezentaci na tematicky relevantní významné odborné konferenci či prezentaci realizovanou v rámci letní školy. Za výběr konference/letní školy odpovídá školitel.
Metody hodnocení
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě:
1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie
2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.