D_VP Vědecká práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (přednášející)
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (přednášející)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Miloš Mach, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (přednášející)
RNDr. Dalibor Moravanský, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (přednášející), prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zástupce)
doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (přednášející)
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
D_VP/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Blažek
D_VP/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Fuchs
D_VP/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Hálek
D_VP/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Ivánek
D_VP/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Lanča
D_VP/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Malý
D_VP/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Ondrčka
D_VP/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Rektořík
D_VP/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Slaný
D_VP/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Stehlík
D_VP/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Y. Strecková
D_VP/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Šelešovský
D_VP/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Vašíček
D_VP/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Viturka
D_VP/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
D_VP/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Maryáš
D_VP/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Čejková
D_VP/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Kalouda
D_VP/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Sedláček
D_VP/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Šmajsová Buchtová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Povinný předmět ve všech semestrech studia vedený školitelem na téma stanovené studijním programem doktoranda. Akcent je kladen na vědeckou přípravu studenta, řešení zásadních metodologických otázek, metodických přístupů a interpretace výsledků. Předmět je ukončen kolokviem, jehož součástí je vedle prezentace výsledků dosažených na disertační práci také hodnocení publikační činnosti studenta, jeho účasti na vědeckých a výzkumných úkolech a vystoupení na vědeckých konfrerencích, seminářích a sympoziích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007.