KMMAT2 Matematika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miloslav Mikulík, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KMMAT2/01: So 21. 2. 12:50–15:20 P101, 12:50–15:20 P102, So 14. 3. 9:20–11:50 P101, 9:20–11:50 P102, So 4. 4. 12:50–15:20 P101, 12:50–15:20 P102, So 2. 5. 12:50–15:20 P101, 12:50–15:20 P102, M. Mikulík
KMMAT2/02: Ne 8. 3. 9:20–11:50 P101, So 28. 3. 12:50–15:20 P101, Ne 29. 3. 16:20–17:55 P101, Ne 24. 5. 8:30–11:50 P101, M. Matulová
Předpoklady
KMMATI Matematika I || KMMATA Matematika A || C_KMMATA Matematika A || C_KMMATI Matematika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Matematika 2 (KMMAT2) Tento kurz navazuje na kurz MATEMATIKA I (KMMATI). Cílem předmětu je seznámit studenta se základním matematickým aparátem potřebným při matematické formulaci řešení některých ekonomických úloh a k jejich řešení. Obsahem předmětu jsou základy diferenciálního počtu funkcí jedné a více proměnných a základy integrálního počtu zejména funkcí jedné proměnné a dále základní informace o posloupnostech a nekonečných řadách a o diferenciálních rovnicích.
Osnova
  • V 1. tutoriálu jsou zařazena témata: Posloupnosti a řady Aritmetická a geometrická posloupnost Limita číselných posloupností Vlastnosti posloupností Nekonečné řady (číselné) Funkce jedné proměnné Limita reálné funkce Derivace Funkce složená a inverzní Elementární funkce Diferenciál a Taylorova věta V 2. tutoriálu jsou zařazena témata: Věty o funkcích spojitých na intervalu Extrémy a inflexní body L Hospitalovo pravidlo Průběh funkce Integrální počet Neurčitý integrál V 3. tutoriálu jsou zařazena témata: Určitý integrál s aplikacemi Nevlastní integrál Funkce více proměnných Možnosti grafického znázornění Základní vlastnosti Parciální derivace a extrémy Vícerozměrné integrály Základní informace o diferenciálních a diferenčních rovnicích
Literatura
  • MIKULÍK, Miloslav. Matematika B. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 308 s. ISBN 8021036400. info
  • KLŮFA, Jindřich a Jan COUFAL. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 405 s. ISBN 8086119009. info
  • KAŇKA, Miloš a Jiří HENZLER. Matematika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1997. 373 s. ISBN 8086119017. info
Metody hodnocení
Způsob ukončení kurzu: zkouška má dvě části, písemnou (90 minut) a ústní (asi 20 minut). Student při zkoušce musí prokázat schopnost řešit jednoduché úlohy a musí prokázat porozumění základních pojmů. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování 2 POTů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/KMMAT2