KRCR Cestovní ruch

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Klára Viturková
Rozvrh
Ne 24. 2. 12:50–16:15 P102, Ne 6. 4. 12:50–16:15 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí posluchače do široké problematiky cestovního ruchu, kdy posluchači získávají obecné poznatky o vědní disciplíně cestovního ruchu. Předmět není založen pouze na základních východiscích cestovního ruchu jako je předmět a objekt jeho zkoumání a jeho historický vývoj, ale navíc rozšiřuje vědomosti posluchačů o vědomosti z dalších vědních oborů jako je marketing, management, ekonomie, politika či informatika.
Osnova
  • Cestovní ruch jako objekt poznání, Typologie cestovního ruchu, Historický vývoj cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu a faktory rozvoje a rozmístění cestovního ruchu, Ekonomický význam cestovního ruchu, Mezinárodní cestovní ruch a prostorová diferenciace cestovního ruchu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního ruchu, Politika cestovního ruchu, Informační a rezervační systémy cestovního ruchu.
Literatura
  • VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 163 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-4205-2. info
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce budu upřesněny na záčátku výuky v ISu. Forma zkoušky je písemná. Úspěšné ukončení zkoušky odpovídá dosažení min. hranice 60% bodů.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídáním apod.) přeruší učitel jeho zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.

Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti přecházející do 2. ročníku jsou povinni si tento předmět rovněž zapsat.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2008/KRCR