KRGCR Geografie cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Klára Viturková
Rozvrh
Ne 24. 2. 16:20–19:30 P102, Ne 6. 4. 16:20–19:30 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí posluchače do problematiky geografické analýzy a hodnocení rozhodujících jevů a procesů v cestovním ruchu a také je seznamuje s užívanými metodami regionálního výzkumu. Posluchači porozumí problematice zákonitostí prostorového rozložení cestovního ruchu, budou schopni vysvětlit význam lokalizačních faktorů cestovního ruchu (vliv přírodních a kulturně-historických předpokladů na lokalizaci středisek cestovního ruchu). Kromě faktorů nabídky cestovního ruchu budou také schopni analyzovat faktory turistické poptávky (sociální, demografické, urbanizační faktory). Smyslem „domácí“ studijní přípravy je pochopení pojmového aparátu, věcných souvislostí včetně základních metod a zopakování regionálně - geografických znalostí ze středních škol.
Osnova
  • 1. Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů) 2. Základní členění cestovního ruchu 3. Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry) 4. Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu) 5. Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu) 6. Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu) 7. Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu 8. Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu) 9. Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí) 10. Mezinárodní cestovní ruch (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení) 11. – 13. Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
Literatura
  • 1. VYSTOUPIL J., ŠAUER, M.: Geografie cestovního ruchu. Brno : MU - ESF, 2006. 192 s. Distanční studijní opora.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, vyžadován POT
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti přecházející do 2. ročníku jsou povinni si ve školním roce 2007/08 tento předmět rovněž zapsat.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2008/KRGCR