KRREII Regionální ekonomie a politika II

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Klára Viturková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 63 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/63, pouze zareg.: 0/63, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/63
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po obsahové stránce lze výuku předmětu rozčlenit na dvě základní části: teoretickou a aplikační. V první z nich je podán ucelený přehled teorií regionálního rozvoje. V aplikační oblasti je pozornost soustředěna zejména na problematiku hodnocení kvality podnikatelského prostředí, představující spolu s kvalitou firem základní komponenty regionální konkurenceschopnosti, a dále na vybrané dílčí problémové oblasti (např. interaktivní modely regionální konkurenceschopnosti, mezinárodní spolupráce malých a středních firem). Příslušné poznatky jsou návazně prezentovány z pohledu tvorby koncepčních a strategických dokumentů cílených na podporu regionálního rozvoje a jejich využití v rámci specifických nástrojů podpory regionálního rozvoje (investiční pobídky, regionální marketing).
Osnova
  • 1 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice. 2 Keynesiánské teorie (např. Hrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice. 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice. 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice. 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí). 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce). 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura). 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference. 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí). 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí). 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR) 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu). 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti. Tématický plán cvičení: týden téma 1 Úvodní cvičení – základní informace, zadání seminárních prací. 2-5 Diskuse o možnostech praktického využití jednotlivých teorií regionálního rozvoje s využitím případových studií. 6-7 Aplikace modelu regionální interdependence na příkladě ČR 8-9 Seminář k mezinárodní spolupráci malých a středních firem s využitím poznatků ze seminárních prací. 10-11 Seminář k podnikatelskému prostředí s využitím poznatků ze seminárních prací. 12 Diskuse k systémům investičních pobídek a regionálnímu marketingu s využitím praktických příkladů. 13 Praktické ukázky strategických dokumentů regionálního rozvoje (pokračování); závěrečný test. Kombinované a distanční studium 1. Témata č. 1. – 4. 2. Témata č. 5. – 7. 3. Témata č. 8. – 10. 4. Témata č. 11. – 13.
Literatura
  • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
  • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2002. 211 s. ISBN 8024603845. info
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2007/KRREII