MKF_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKF_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou práci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat cíle diplomové práce a hypotézy,
- vybrat vhodné metody řešení,
- formulovat závěry diplomové práce a připravit argumenty pro obhajobu
Osnova
  • Semináře: 1.-10. týden: Průběžné konzultace dosažených výsledků, konzultace postupu práce, použitých postupů, dílčích výsledků, atd. 11.-12. týden: Závěrečná redakce textu. Hodnocení ze strany vedoucího diplomové práce, příprava na obhajobu, konzultace posudků, odevzdání diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní: https://www.econ.muni.cz/akap/
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování diplomové práce a její obhajobu.
Metody hodnocení
Seminář je zakončen zápočtem. Zápočet je udělován za aktivní účast na průběžných konzultacích s vedoucím práce, za dodržení podmínek stanovených vedoucím práce a podmínkou udělení zápočtu je odevzdání hotové práce.
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí diplomové práce je vhodné absolvovat jako volně volitelný předmět BDX_AKAP - Akademické psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Konzultace budou probíhat s příslušným vedoucím diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.