MKF_MEFI Mezinárodní finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
13/0/0. tutorial 4 hodiny. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 16:00–19:50 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni analyzovat a interpretovat informace z oblasti bilancování mezinárodních peněžních vztahů;
orientovat se v problematice devizových kurzů;
porozumí devizovému riziku a operacím na devizových trzích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět jednotlivým aspektům mezinárodních finančních vztahů,
- porozumět a interpretovat údaje obchodní bilance,
- chápat měnové kurzy a operace na devizových trzích,
- porozumět roli centrální banky a její činnosti na devizových trzích.
Osnova
 • 1. Podstata mezinárodních financí;
 • 2. Platební bilance;
 • 3. Ekonomická analýza kumulativních sald platební bilance;
 • 4. Devizové kurzy a determinanty devizových kurzů;
 • 5. Komparace nejrozšířenějších teorií devizového kurzu;
 • 6. Systémy devizového kurzu;
 • 7. Optimální měnová oblast;
 • 8. Devizový trh a jeho struktura;
 • 9. Operace na devizových trzích;
 • 10.Řízení devizových rizik;
 • 11.Mezinárodní pohyb kapitálu;
 • 12.Devizové rezervy;
 • 13.Devizové intervence centrální banky.
Literatura
  povinná literatura
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. Vydání 1. Praha: Management Press, 2016. 452 stran. ISBN 9788072612871. info
  doporučená literatura
 • MANDEL, Martin a Vladimír TOMŠÍK. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008. 367 s. ISBN 9788072611850. info
 • PILBEAM, Keith. International finance. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2006. xxvi, 497. ISBN 1403948372. info
 • JANKOVSKÁ, Anežka a Miroslav SPONER. Mezinárodní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 211 s. ISBN 8021020873. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, úkoly, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou tutoriálu. Tutoriál (4 hodiny) probíhá v jednom bloku.
Četba povinné a doporučené literatury, plnění úkolů, diskuse v hodině.
Poty.
Písemná zkouška (testové a otevřené otázky).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_MEFI