MKF_SPSA Speciální seminář A

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. k = 1,00. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v investičních nástrojích, subjektech a vztazích na finančních trzích, aplikovat teoretické poznatky na reálné finanční trhy, analyzovat jednotlivé problémy na finančních trzích, navrhnout možné způsoby jejich řešení, porovnat je a následně formulovat závěry a doporučení pro jednotlivé subjekty na finančních trzích a zdůvodnit je.
Výstupy z učení
Po absolvování si studenti utřídí, rozšíří a prohloubí znalostí získané v této oblasti předchozím studiem. Studenti budou schopni orientovat se v investičních nástrojích, subjektech a vztazích na finančních trzích, aplikovat teoretické poznatky na reálné finanční trhy, analyzovat jednotlivé problémy na finančních trzích, navrhnout možné způsoby jejich řešení, porovnat je a následně formulovat závěry a doporučení pro jednotlivé subjekty na finančních trzích a zdůvodnit je.
Osnova
  • 1. Úvodní seminář, organizace seminářů, podmínky hodnocení a ukončení předmětu, zadání seminárních prací 2. Finanční systém, Finanční trhy, Trendy na světových finančních trzích 3. Investiční instrumenty a portfolio, Cenné papíry 4. Regulace a dohled nad kapitálovým trhem, Obchodníci s cennými papíry 5. Burzovní systém, Burzovní indexy 6. Akcie, Fundamentální analýza akcií 7. Technická analýza akcií, Psychologická analýza akcií 8. Dluhopisy, Durace a konvexita u dluhopisů a jejich využití 9. Pevné termínové obchody, Opční obchody 10. Kolektivní investování, Investiční strategie 11. Investiční certifikáty, Indexové fondy a ETF 12. Teorie portfolia podle Markowitze, Rovnovážné modely na kapitálových trzích 13. Úročení, Důchody
Literatura
  • Literatura je dána povinnou a doporučenou literaturou předmětů bloku A, tedy specializace Finanční trhy a investice (jejich seznam viz https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf).
Výukové metody
tutoriály (diskuse k tématům předmětu)
Metody hodnocení
Zpracování, předložení (v písemné i elektronické podobě) a prezentace (bez využití PowerPointu apod.) POTu na zadané téma bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Kurz je zakončen zápočtem. Používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_SPSA