MKJ_JAZ2 Jazyk 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Petr Koutný (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
doc. Halyna Myronova, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Pešinová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Předpoklady
(! KJAZ2 Jazyk II )
Základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • ANGLIČTINA
 • 1. Podnikání
 • 2. Organizace
 • 3. Zaměstnanci
 • 4. Řízení
 • 5. Marketing
 • 6. Výroba
 • 7. Distribuční cesty
 • 8. Reklama, propagace
 • 9. Finanční a manažerské účetnictví
 • NĚMČINA
 • Studium an der Uni (Berufswahl)
 • Zukunftspläne
 • Bewerbung (Lebenslauf, Bewerbungsunterlagen)
 • Vorstellungsgespräch (Vorbereitung, Verlauf)
 • Im Büro (modernes Büro, Medien)
 • Die Tätigkeit einer Sekretärin beschreiben
 • Rechtsformen der Unternehmen
 • Firmenpräsentation
 • Genug Mut zur Selbständigkeit - Firmengründung
 • Frauen als Unternehmerinnen
 • Arbeit, Arbeitslosigkeit
 • Tagesprogramm/Arbeitsprogramm
 • Marketing und Werbung
 • Mein Lieblingsspot beschreiben
 • Das Messewesen, Messe Brno
 • Gute Manieren und korrekte Kleidung im Geschäftsalltag
 • Geld, Zahlungsbedingungen, Euro
 • Wie komme ich mit meinem Geld aus (Konto, Bausparen, Sparbuch)
 • Geschäftskorrespondenz (Form eines Briefes, die wichtigsten Arten)
 • Reklamationen - Ihre Erfahrungen
 • Stellenangebote
 • Neu in der Firma
 • Rolle der Medien in meinem Leben/beim Studium (Fernsehen, Computer)
 • Einkaufen in Einkaufszentren - ein neues Hobby
 • FRANCOUZŠTINA Navázání kontaktů (přijetí v podniku, na letišti, telefon.hovor);
 • Diář, pracovní program (domluva, odvolání, odložení schůzky; rozvržení dne; výrazy obchodní korespondence;)
 • Cestování (dotaz na cíl cesty, itinerář, přesun ve městě, turismus);
 • Hotel ( rezervace, pobyt, reklamace);
 • Restaurace (stravování, objednávka jídla, recepty, gastronomie);
 • Podnik (rozvržení sektorů, analýza a srovnání výsledků, tendencí a technik prodeje, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, vybavení pracoviště, analýza pracovních vztahů, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
 • Umění komunikace (projev, proslov, prezentace, aktivní poslech, umění klást otázky, interview);
 • Umění diskuse (vyjádření názoru, nesouhlasu, hlediska, srovnání; internetové fórum);
 • RUŠTINA
 • 1. Organizace výuky, studijní literatura, podmínky pro složení zkoušky. Opakování probraného materiálu Ekonomičeskij rost i okružajuščaja sreda
 • 2. Ob istoriji predprinimatelstva v Rossiji výrazná četba, ruská reprodukce. Gramatika: překlad mnohovýznamového delo, procvičení významu frekvent. příslovcí.
 • 3. Aktualnyje problemy rossijsko-češskich ekonom. otnošenij porozumění, diskuse k tématu. Gramatika: ruské zkratky a zkratková slova. Produktivní tvoření slov.
 • 4. Dengi i infljacija procvičení argumentace. Přidělení témat seminárních překladů. Gramatika: ruské ekvivalenty českého nemuset, slovesa s předponou obez-, obes-.
 • 5. Burza. Obchod se surovinami. Gramatika: Přechodníky, jejich funkce ve větě a způsoby překladu do češtiny.
 • 6. Etika i moral predprinimatelstva rozšíření slovní zásoby o frekventovaná ruská přísloví a pořekadla. Gramatika: ekvivalenty českého slovesa stát, vybraná protikladná slov. spojení v ruštině.
 • 7. Výstava zboží. Účast na výstavách a veletrzích. Projednávání podmínek účasti. Gramatika: Slovesa predstavljat a predostavljat. Derivace příd. jmen.
 • 8. Celnice. Celní odbavování. Celní doklady (celní prohlášení, přepravní doklady). Gramatika: produktivní pojmenování pomocí spojovníku, správné užití výrazů libovolnosti v ruštině, zásady správné ruské intonace.
 • 9. Zahájení obchodní transakce. Dotazy, poptávka po zboží. Odpověd na poptávku. Gramatika: opakování tvoření příd. jmen slovesných.
 • 10. Nabídka zboží. Jednání o nabídkách se zvláštním důrazem na kvalitu nabízeného zboží. Psaní nabídek. Jednání o kvalitě zboží. Gramatika: Užití příd. jmen slovesných v odborném stylu aj.
 • 11. Jednání o formách a podmínkách smlouvy. Jednání o cenách. Jednání. o podmínkách dodání. Gramatika: vazby typu Trudno, Važno.
 • 12. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o platebních podmínkách. Gramatika: slovní spojení s čislovkami.
 • 13. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o balení a značení. Gramatika: Spojky čtoby; dlja togo, čtoby; vmesto togo, čtoby
 • 14. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o zárukách. Jednání o inspekci, testování a rozboru. Přejímka zboží. Gramatika: Vyrazy svyše, ne meneje, na, v, okolo.
 • 15. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o přepravě a pojištění. Gramatika: Užití slov objazatelnyj a objazannyj; vovremja - vo vremja. Transformace příčesti v jmenný tvar: zainteresovannaja stororna - storona zainteresovana.
 • 16. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o stížnostech a arbitráži. Gramatika: Vazba s předložkou po + 6. p. podst. jm. pro určení času. Vazba s předložkou posle + 2. p. podst. jm. pro určení času.
 • 17. Prodej zboží prostřednictvím obchodních zástupců. Gramatika: Užití slov reklamnyj - reklamacionnyj. Vazba s předložkou na osnove / s momenta /iz-za/s točki zrenija + 2. p. podst. jména
 • 18. Jednání o společném podniku. Gramatika: Tvoření složeného příslovce z kořene jedin + spojovací hláska o (jedinoglasno, edinolično aj). Vazba s předložkou blagodarja + 3. p. podst. jm.
 • 19. Úřední listiny. Delovaja korrespondencija (obchodní korespondence: úřední dopisy, obchodní dopisy, kontrakt, smlouva). Pozdravitelnoje pismo, predloženije, izveščenije, podtverždenije styl ruské ekonomické korespondence charakteristické rysy. Frekventované výrazy - Slovar rynočnoj ekonomiki V. Gramatika: Souvětí (různé klasifikace).
 • 20. řední listiny: Frekventované výrazy: soprovoditelnoje pismo, pismo, zapros, otvet, prosba, blagodarnost procvičení modelových dopisů. Slovar rynočnoj ekonomiki VI. Gramatika: Slovosled a aktuální členění.
 • 21. Delovyje razgovory pro telefonu modelové dialogy. Slovar rynočnoj ekonomiki VII. Gramatika: Vazba s předložkou dlja + 2. p. podst. jm. (upoutání pozornosti). Konverzační obraty: Nam neobchodimo ... a predstavljat soboj ...
 • 22. Delovyje peregovory procedurnyje frazy souhrnné opakování a rozšíření slovní zásoby chod peregovorov, procedurnyje procedury. Slovar rynočnoj ekonomiki VIII. Gramatika: Věty neúplné v ruštině a češtině. Užití slovních spojení: Vy vprave, Vy imejete pravo, za sčot prodavca. Tvoření podst. jmen s předponou pere- (pereraschod, pereocenka, pereprodaža aj).
 • 23. Reklama dvigatel torgovli četba s porozuměním, diskuse k tématu. Sdělovací prostředky a reklama. Noviny, časopisy, rozhlas, televize. Internet a informace. Gramatika: užití protiklad. příd. jmen a příslovcí v ruštině, překlad. varianty podst. jména kačestvo, problematika cizích slov v ruštině.
 • 24. Meždunarodnyj turizm kak nevidimyj eksport výrazná četba a ruská reprodukce, procvičování tvoření otázek. Gramatika: Rozkazovací a podmiňovací způsob. Funkce daných tvarů ve větě. Užití ruského subst. put, adjektiva se záporkou ne-, vybrané nepůvodní předložky.
 • 25. Rusko na mapě. Zeměpisná terminologie. Hranice. Řeky. Jezera. Moře. Klima. Přírodní zdroje. Obyvatelstvo. Státní zřízení a symboly současného Ruska. Tradice a zvyky v Rusku (lidové i současné). Pohostinnost. Gramatika: Spojky v souvětí souřadném.
 • 26. Rossijskaja federacija fakty i tendenciji . Česko-ruské kontakty v podnikatelské praxi komentář. Gramatika: Spojky v souvětí podřadném.
 • ŠPANĚLŠTINA
 • 1. REpaso de las lecciones 9 - 11 (FIESTA). Espanol comercial: Los tipos de sociedades.
 • 2. L 12 - plusquamperfecto. Tema de conversación: En un restaurante. Espanol comercial: Creación de una empresa.
 • 3. L 12 - concordania de tiempos. Tema de conversación: Comidas y bebidas espanolas. Espanol comercial: Contratos de trabajo.
 • 4. L 13 - condicional. Tema de conversación: Cine, teatro o vídeo.... Espanol comercial: El mundo laboral.
 • 5. L 13 - sin + infinitivo, volver a + infinitivo, artículos. Tema de conversación: Cultura y cine. Espanol comercial: El comercio.
 • 6. L 14 - estar + participio. Tema de conversación: Monumentos y sitios de interés. Espanol comercial: Publicidad y ventas I.
 • 7. L 14 - llevar + gerundio, después de + infinitivo, posición de los adjetivos. Tema de conversación: La Espana de los curiosos. Espanol comercial: Publicidad y ventas II.
 • 8. L 15 - subjuntivo. Tema de conversación: Espana y sus autonomías. Espanol comercial: La banca I.
 • 9. L 15 - subjuntivo - continuación. Tema de conversación: Gobierno espanol/regiones. Espanol comercial: La Banca II.
 • 10. L 15 - ir + gerundio, preposiciones. Tema de conversación: América latina. Espanol comercial: Calidad de emleo y riesgos laborales I.
 • 11. L 15 - repaso. Tema de conversación: América Latina - continuación. Espanol comercial: Calidad de emleo y riesgos laborales II.
 • 12. Repaso L 12 - 15. Espanol comercial: Repaso.
Literatura
  povinná literatura
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚNEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI. 2008. ISBN 978-84-9848-041-2. info
  neurčeno
 • Moderní obchodní angličtina v podnikání (Souběž.) : Modern business english in enterprise. info
 • COE, Norman, Mark HARRISON a Ken PATERSON. Oxford practice grammar : basic : s výkladem gramatiky v češtině. Oxford: Oxford University Press, 2008. ix, 295. ISBN 9780194579766. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • BERGLOVÁ, Eva. Jazyková obchodní průprava : Deutsch im Berufsleben. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 169 s. ISBN 8072383159. info
 • NEKOVÁŘOVÁ, Alena a Dominique FLIEGLER. Alltagssprache Deutsch :30 moderních konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2003. 311 s. ISBN 80-7238-143-1. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 s. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-anglická obchodní korespondence. 4. opravené. vyd. Praha: Pragoeduca, 2001. xxix, 520. ISBN 80-85856-89-1. info
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
 • KRÁLOVÁ, Jana, Milada KRBCOVÁ, Alena DEKANOVÁ a Pablo CHACÓN GIL. Fiesta. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2000. 219 s. ISBN 80-7238-085-0. info
 • MORENO, Concha. Actividades lúdicas para la clase de espanol :[prácticas interactivas de gramática, vocabularia, expresión oral y escrita]. 1. ed. [Madrid]: Sociedad General Espanola de Librería, 1999. 159 s. ISBN 84-7143-772-4. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
 • PALOMINO, María Ángeles. Dual : pretextos para hablar. 1. ed. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 1998. 223 s. : i. ISBN 84-7711-238-X. info
 • ANFILOV, Mark a Milan BALCAR. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 118 s. ISBN 8070796219. info
 • MANGAS, Gaspar González a Carmen Marcos de la. LOCA. Técnicas de conversación telefónica. 1. ed. Madrid: Edelsa, 1998. 103 s. ISBN 84-7711-184-7. info
 • MONTERO, Justa Carrasco a Lourdes Solé BERNARDINO. Reálie španielsky hovoriacich krajín. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 79 s. ISBN 80-85784-54-8. info
 • PALOMINO, María Ángeles. Técnicas de correo comercial. Madrid: Edelsa, 1997. 1 magnetof. ISBN 84-7711-186-3. info
 • PALOMINO, María Ángeles. Técnicas de correo comercial. Primera ed. Madrid: Edelsa, 1997. 147 s. ISBN 84-7711-176-6. info
 • ANFILOV, Mark a Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 95 s. ISBN 8070798599. info
 • ANFILOV, Mark a Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 91 s. ISBN 8070792116. info
 • FAJARDO, Mercedes a Susana GONZÁLEZ. Marca Registrada :Espańol para los negocios : Cuaderno de ejercicios. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995. 79 s. ISBN 84-294-4335-5. info
 • FAJARDO, Mercedes a Susana GONZÁLEZ. Marca Registrada :Espańol para los negocios : Libro del alumno. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995. 183 s. ISBN 84-294-4229-4. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie a Mark ANFILOV. Ruská konverzace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 150 s. ISBN 80-7079-497-6. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Praha: Leda, 1995. 413 s. ISBN 808592708X. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky :klíč, slovník. 1. vyd. Praha: LEDA, 1994. 119 s. ISBN 80-901664-9-0. info
 • PRADA, Marisa de. a Montserrat BOVET. Hablando de Negocios. Segunda ed. Madrid: Edelsa, 1993. 159 s. ISBN 84-7711-069-7. info
 • PRADA, Marisa de a Montserrat BOVET. Hablando de Negocios [cassete]. Madrid: Edelsa, 1993. 1 magnetof. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v porozumění čtenému odbornému textu a následné diskusi na téma textu.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2010/MKJ_JAZ2