MKM_MAT2 Matematika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Lukáš Kokrda (přednášející)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 16:00–18:50 P104, Pá 19. 11. 16:00–18:50 P104, Pá 26. 11. 16:00–18:50 P104, Pá 10. 12. 16:00–18:50 P104
Předpoklady
Znalosti z matematické analýzy a lineární algebry v rozsahu předmětu BKM_MATE
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět nebude v daném semestru vypsán, pokud se nezapíše min.30 studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na využití pokročilejšího matematického aparátu v odborných předmětech (Finanční matematika, Mikroekonomie 2, Makroekonomie 2, atd.), tak aby věděli nejen jak, ale i proč uvedené mechanismy fungují.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- analyzovat chování ekonomických systémů a pracovat s kvantitativními vztahy mezi proměnnými.
- aplikovat aparát potřebný pro statické i dynamické ekonomické modelování
- rozvíjet matematickou intuici a geometrickou představivost k porozumění vybraným postupům ve finanční matematice, mikroekonomii a makroekonomii
- efektivně využívat dostupné softwarové nástroje pro symbolické i numerické výpočty
Osnova
 • Tutoriály s odkazy do kapitol Essential mathematics for economic analysis (EMEA) a Further mathematics for economic analysis (FMEA)
 • 1. Pokročilejší témata teorie matic: hodnost matice, nezávislost, vlastní čísla a vektory, kvadratické formy, definitnost matice [FMEA, kap. 1]
 • Funkce více proměnných: Definiční obor, limita, gradient, Hessián, směrové derivace, (kvazi)konvexita, Taylorův polynom [EMEA 11.4-11.8, FMEA 2.1-2.6]
 • Optimalizace funkce více proměnných [FMEA, 3.1-3.2]
 • 2. Optimalizace s omezením ve formě rovností [EMEA, 14, FMEA, 3.3 - 3. 4]
 • Optimalizace s omezením ve formě nerovností [FMEA 3.5-3.8]
 • Úvod do lineárního programování [EMEA, 17]
 • 3. Implicitní funkce, obálková věta, komparativní statika [FMEA 2.8, EMEA 12, 13.7, 14. 7]
 • Nevlastní integrál [EMEA, 9.7]
 • Dvojný integrál [FMEA, 4]
 • 4. Diferenciální rovnice I [FMEA, 5]
 • Diferenciální rovnice II [FMEA, 6,7]
 • Diferenční rovnice [FMEA, 11]
Literatura
  povinná literatura
 • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
 • SYDSÆTER, Knut. Further mathematics for economic analysis. 2st ed. Harlow: Prentice-Hall, 2008. xi, 616. ISBN 9780273713289. info
  doporučená literatura
 • HOY, Michael. Mathematics for economics. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. xiv, 959. ISBN 9780262516228. info
 • SIMON, Carl P. a Lawrence BLUME. Mathematics for economists. 1st ed. New York: W.W. Norton, 1994. xxiv, 930. ISBN 0393957330. info
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. info
Výukové metody
Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tutoriálů. Od studentů se očekává samostudium, v průběhu semestru musí odevzdat POT a zpracovat průběžná autokorekčních cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, hodnocení se odvozuje z celkového bodového zisku získaného:
- v závěrečném písemném testu (70%)
- za práci doma - autokorekční cvičení (20%)
- z hodnocení POTu (10%)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKM_MAT2