MKR_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jakub Černík (cvičící)
Ing. Zdeněk Dvořák (cvičící)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Chaloupková (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Šranková (cvičící)
Ing. Lenka Tomešová (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKR_TEDP Teze diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je organizován formou individuálních konzultací. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: správně formulovat cíle diplomové práce; stanovit vhodné výchozí hypotézy; vybírat odpovídající metodické postupy pro zpracování práce; vybírat informační zdroje; zobecňovat získané poznatky; prezentovat práci a jejich přínosy.
Osnova
 • Základní obsahové a formální náležitosti zpracování diplomové práce
 • Hlavní kritéria hodnocení práce
 • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou diplomové práce.
 • Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
 • Informační zdroje.
 • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování diplomové práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování diplomové práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • Studijní katalog na akademický rok 2006-2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 252 s. ISBN 8021039817. info
Výukové metody
Individuální diskuse.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KRDSR.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.