MKR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 5. 11. 12:00–15:50 P403, So 6. 11. 12:00–15:50 VT204, So 11. 12. 12:00–15:50 VT204
Předpoklady
! MKR_MVCR Metody výzkumu cest. ruchu && ! MKR_PRAN Prostorová analýza
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními zdroji dat pro analýzy a hodnocení rozvoje cestovního ruchu. Dále si osvojí zásady návrhu výzkumného projektu a metody výzkumu. Pozornost je i věnována interpretačním nástrojům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- určit a nalézt potřebná data pro výzkum,
- vyhodnotit kvalitu datových zdrojů,
- navrhnout strukturu a postupy výzkumného projektu,
- vyhodnotit a aplikovat vhodné metody výzkumu vybraného fenoménu cestovního ruchu,
- interpretovat dosažené výsledky.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Základní východiska výzkumu cestovního ruchu
 • 2. Zdroje dat
 • 3. Návrh výzkumného projektu
 • 4. Vybrané kvantitativní metody ve výzkumu cestovního ruchu
 • 5. Vybrané kvalitativní metody ve výzkumu cestovního ruchu
 • 6. Interpretace výstupů
 • Semináře
 • 1. Koncept výzkumného projektu
 • 2. Anketní šetření
 • 3. Satelitní účet cestovního ruchu
 • 4. Prostorová analýza
 • 5. Síťová analýza
 • 6. Interpretace výstupů
Literatura
  povinná literatura
 • PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 231 s. ISBN 9788086946740. info
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
  doporučená literatura
 • SMITH, Stephen L. J. Practical tourism research. Wallingford: CABI, 2010. viii, 259. ISBN 9781845936327. info
 • Handbook of research methods in tourism : quantitative and qualitative approaches. Edited by Larry Dwyer - Alison Gill - Neelu Seetaram. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012. xvi, 514. ISBN 9781781001288. info
 • Tourism research methods : integrating theory with practice. Edited by Brent W. Ritchie - Peter Burns - Catherine Palmer. 1st ed. Wallingford: CABI, 2005. x, 232. ISBN 0851999964. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě tematických bloků. Důraz je kladen na představení konkrétní metod a jejich procvičení v průběhu přímé výuky. Teoretické základy budou předmětem samostudia.
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho praktických dovedností (na základě prezentace projektu - hodnotí se hlavně schopnost argumentace, 60 % známky) a vyzkoušení jeho teoretických znalostí (písemný test - 40 % známky).
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKR_MVRR