MKR_PCER Politiky cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 10. 10. 12:00–15:50 P302b, So 5. 12. 12:00–15:50 P302b, So 19. 12. 12:00–15:50 P302b
Předpoklady
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch (BKR_CERU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a realizací politiky cestovního ruchu, implementací jejich nástrojů a činností nositelů, a to nejen z teoretického hlediska, ale i na příkladech České republiky, Evropské unie, vybraných zemí světa a mezinárodních organizací. Součástí jsou i základy udržitelnosti v cestovním ruchu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie politiky cestovního ruchu;
- porozumět základním východiskům utváření politiky cestovního ruchu;
- vysvětlit implementaci nástrojů a činnost nositelů politiky cestovního ruchu;
- analyzovat politiku cestovního ruchu v ČR, EU a vybraných zemí světa;
- vyjádřit přínos politiky cestovního ruchu na mezinárodní úrovni;
- charakterizovat koncept udržitelnosti v cestovním ruchu.

Osnova
 • Teoretické předpoklady veřejné politiky cestovního ruchu,
 • Ekonomické přínosy cestovního ruchu
 • Plánování v cestovním ruchu
 • Základní prvky politiky cestovního ruchu (nástroje, nositelé, cíle),
 • Politika cestovního ruchu v ČR (národní a regionální úroveň),
 • Politika cestovního ruchu v Evropské unii,
 • Nástroje a nositelé politiky cestovního ruchu v EU,
 • Politika cestovního ruch ve vybraných zemích světa;
 • Mezinárodní politika cestovního ruchu
 • Udržitelnost a cestovní ruch
Literatura
  povinná literatura
 • MORRISON, Alastair M., Xinran Y. LEHTO a Jonathon G. DAY. The tourism system. Eighth edition. Dubuque: Kendall Hunt, 2018. xxiv, 515. ISBN 9781465299253. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7. info
  doporučená literatura
 • HALL, Colin Michael a John M. JENKINS. Tourism and public policy. 1st ed. London: Thomson, 1995. 116 s. ISBN 1861529988. info
 • HOUŠKA, Petr a Zdenka PETRŮ. Cestovní ruch v působnosti orgánů EU : (vybrané dokumenty). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 275 s. ISBN 9788024516455. info
 • VEAL, Anthony James. Leisure, sport and tourism, politics, policy and planning. 4th edition. Wallingford: CABI, 2017. xvii, 421. ISBN 9781780648040. info
 • HALL, Colin Michael. Tourism planning : policies, processes and relationships. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2008. xvii, 302. ISBN 9780132046527. info
 • ELLIOTT, James. Tourism : politics and public sector management. London: Routledge, 1997. 279 s. ISBN 0415071585. info
Výukové metody
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. kontrolní test
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti vypracují POT (důraz bude kladen na kvalitu provedení), jehož odevzdání je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. Zkouška může mít formu ústní i písemnou. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídáním apod.) přeruší učitel jeho zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_PNP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKR_PCER