MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 20 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tereza Lelková (pomocník)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 24. 9. 8:00–11:50 P403, Pá 14. 10. 16:00–19:50 P403, So 22. 10. 8:00–11:50 P403, So 26. 11. 12:00–15:50 P403, Pá 2. 12. 12:00–15:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecným systémem veřejné podpory podnikání a nabídkou konkrétních podpůrných schémat. Dalším cílem předmětu je připravit studenty tak, aby se dokázali adaptovat na změny v této oblasti, aby byli schopni doporučit vhodnou podporu pro konkrétní podnik v konkrétní situaci a aby ovládali základní procedury při žádosti o podporu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- diskutovat význam podnikání pro rozvoj státu a regionů;
- posoudit význam a přínos veřejné podpory podnikání;
- interpretovat systém na podporu podnikání;
- navrhnout vhodnou formu financování rozvojových podnikatelských projektů;
- vypočítat výši veřejné podpory pro projekt;
- připravit žádost o podporu podnikatelského projektu.
Osnova
 • Podnikání a podnikatelské prostředí
 • Institucionální zabezpečení rozvoje a podpory podnikání
 • Legislativní a koncepční zabezpečení rozvoje a podpory podnikání
 • Veřejná podpora
 • Podpora podnikání ze strukturálních fondů (operační programy zaměřené na rozvoj podnikání)
 • Podpora podnikání v EU
 • Investiční pobídky a průmyslové zóny
 • Podpora podnikání na místní úrovni
 • Podpora exportu
 • Podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • Zahájení a ukončení podnikání
 • Podnikatelský plán
 • Hospodářská soutěž
 • Společenská odpovědnost firem
Literatura
  doporučená literatura
 • ÁCS, Zoltán J, David B AUDRETSCH a Robert J STROM. Entrepreneurship, growth and public policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-89492-0.
 • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz
 • Agentura CzechInvest: www.czechinvest.org
 • Koncepční dokumenty a znění programů na podporu podnikání
Výukové metody
Předmět je vyučován formou tutoriálů. Předpokládá se samostudium povinné literatury.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, která má tři části, a to početní příklad, otevřené otázky (doplňovací) a testové otázky (multi choice). K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba získat 60 % bodů. Podmínky přistoupení ke zkoušce: zpracování POT.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MKR_RPP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MKR_RAPP