MKV_ESZS Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 5 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BKV_ZASP Základy sociální politiky )
Absolvování předmětu Základy sociální politiky, Ekonomika veřejného sektoru, Sociální politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb (PVESZS) Studenti se již seznámili se systémem sociálního zabezpečení z různých hledisek v řadě předmětů I. a II. stupně studia. Tento předmět navazuje na znalosti již získané a jde dále do hloubky tohoto významného sociálně-ekonomického systému, a to: konkrétními rozbory jednotlivých prvků systému sociálního zabezpečení variantami možných řešení, jejich předpoklady a důsledky historickými a mezinárodními komparacemi různých systémů sociálního zabezpečení rozborem současného stavu transformace v oblasti soc. zabezpečení a možnými směry dalšího vývoje v ČR. Ve výkladu systému sociálního zabezpečení je věnována pozornost institucionálnímu i právnímu zajištění, aktuálním otázkám, finančním nástrojům a též současné koncepci organizace sociálních služeb. Požadavky k zápočtu: vypracování seminární práce. Forma zkoušky: ústní.
Osnova
  • 1. Realizace financování, makroekonomické souvislosti 2. Geneze systémů sociálního zabezpečení 3. Zabezpečení starých občanů 4. Zabezpečení zdraví a zdravotně postižených 5. Zabezpečení rodiny 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti, migrační politika 7. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných 8. Sociální služby, ústavy sociální péče 9. Koordinace národních systémů sociálního zabezpečení, sociální soudržnost, vyloučenost a tvorba sociální politiky
Literatura
  • TOMEŠ, Igor. Sociální politika :teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9. info
  • SIROVÁTKA, Tomáš. Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 236 s. Spisy Fakulty sociálních studií, sv. 3. ISBN 80-210-2307-4. info
  • BRDEK, Miroslav a Hana JÍROVÁ. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1998. 391 s. ISBN 80-85963-71-X. info
  • Sociální zabezpečení : (vybrané texty). Edited by Tomáš Sirovátka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 187 s. ISBN 802101671X. info
  • VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení : teorie a politika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 98 s. ISBN 8070797258. info
Metody hodnocení
Zkouška: průběžný test základních znalostí, zkouška ústní Požadavky: odevzdání vypracováné seminární práce.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Zapisují si studenti, kteří absolvovali BKV_ZASP. Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 11. 2018 23:35, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému