MKV_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. 18:00–19:50 P104, Čt 7. 10. 18:00–19:50 P104, Čt 14. 10. 18:00–19:50 P104, Čt 21. 10. 18:00–19:50 P104
Předpoklady
(! NOW ( MKV_DIPR Diplomová práce )&&(! MKV_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou zpracování diplomové práce. Student po absolvování předmětu bude schopen ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce a toto zadání pak na semináři obhájit před kolegy a učiteli.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- formulovat řešený problém a stanovit adekvátní cíl diplomové práce,
- navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti,
- definovat znaky odborné práce,
- vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších odborných zdrojů.
Osnova
 • - Základní obsahové a formální náležitosti zpracování diplomové práce.
 • - Nejčastější problémy/chyby spojené se zpracováním práce.
 • - Výzkumný projekt – výzkumné otázky a hypotézy, metody.
 • - Úvod k informačním zdrojům.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL a David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 s. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
  neurčeno
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, individuálních konzultací studenta s vedoucím diplomové práce a skupinového semináře spojeného s prezentací a diskusí tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnými podmínkami pro udělení zápočtu jsou:
a) vypracování dokumentu Motivace, zdůvodňující význam a potřebu řešení daného tématu,
b) oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU,
c) prezentace a diskuse tezí na skupinovém semináři.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.