MPE_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (cvičící)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
prof. Christopher Alfred Nash, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_DIS2/Jan_Capek: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čapek
MPE_DIS2/Martin_Kvizda: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kvizda
MPE_DIS2/Monika_Jandova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jandová
MPE_DIS2/Tomas_Paleta: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Paleta
Předpoklady
MPE_DIS1 Diplomový seminář 1
Absolvování předmětu MPE_DIS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci diplomového semináře 2 student dopracovává diplomovou práci. Cílem diplomového semináře je dokončení předmětného výzkumu a jeho publikace formou napsání diplomové práce. Výsledkem předmětu je dokončená diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- seznámit posluchače s konečnými závěry své práce,
- připravit prezentaci k obhajobě závěrečné práce pro SZZ,
- aplikovat zkušenosti získané při řešení kvalifikační práce pro další možné publikace.
Student si bude po absolvování vědom silných a slabých stránek závěrečné práce a bude schopen vést seberefletkující diskuzi o způsobu zpracování závěrečné práce.
Osnova
 • Diplomové semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím prácem; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
  1.-9. týden – Konzultace dle pokynů vedoucího práce.
  10. týden – Odevzdání diplomové práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2015/BDX_AKAP/index.qwarp
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  doporučená literatura
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
Výukové metody
Diplomový seminář typicky probíhá formou samostatné práce a individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba výzkumu.
Metody hodnocení
Dopracování diplomové práce je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je dokončení diplomové práce dle pokynů vedoucího diplomové práce.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.