MPH_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen srovnat dosažené poznatky z teoretické přípravy s praktickým uplatněním.
Výstupy z učení
Na základě vykonané praxe aplikovat poznatky na teoretické poznání a použít dosažené informace ke zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Vykonání 20 denní praxe (160 hodin) v konkrétním, studentem vybraném podniku. Prezentace dosažených poznatků na závěrečném semináři. Zhodnocení praxe z pohledu teoretického poznání.
Literatura
    povinná literatura
  • HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení : teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. xxii, 232. ISBN 9788074006371. info
Výukové metody
Praxe ve vybrané organizaci.
Metody hodnocení
Hodnocení externího školitele spojené s obhajobou výstupů. Pro získání zápočtu je nutné odevzdat zprávy z praxe podle pokynů vyučujícího.
Informace učitele

Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Jednou za studium absolvovat "Praxi" v rozsahu 160 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_PRAX