MPJ_JII1Aa Jazyk II/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Martina Cének Vrbská (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Lenka Schormová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Lukáčová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Joch
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Aa/01: Po 12:50–14:30 MT205, M. Cének Vrbská
MPJ_JII1Aa/02: Po 12:50–14:30 S401, E. Lukáčová
MPJ_JII1Aa/03: St 14:35–16:15 MT205, E. Lukáčová
MPJ_JII1Aa/04: St 14:35–16:15 S305, M. Cének Vrbská
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje především na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V průběhu kurzu získají studenti:
- základy anglické ekonomické terminologie
- schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky
- schopnost přeložit daný text do mateřštiny za pomoci slovníku
- schopnost konverzovat v profesních situacích
- schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Na znalostech získaných v tomto kurzu budou studenti stavět v pokračovacím kurzu v letním semestru ukončeném zkouškou z obchodní angličtiny na úrovni B2
Osnova
  • 1. Unit 1: Companies – Keynotes, Preview, Reading (A matter of choice), Vocabulary 1. 2. Unit 1: Companies – Language check (review of tenses), Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and Decision. 3. Business letter writing theory and practice 4. Unit 3: Strategy – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Nike's Goddess), Vocabulary 1&2 5. Unit 3: Strategy – Language check (future forms), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision 6. Unit 5: Development – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Gas for Peru v green imperialism), Vocabulary 1&2 7. Unit 5: Development – Language check (modal verbs of likelihood), Career skills, Dilemma and decision 8. Unit 8: Finance – Keynotes, Listening 1, Listening 2, Reading (Europe's Enron) 9. Unit 8: Finance – Vocabulary, Language check (adjectives and adverbs), Career skills, Dilemma and decision 10. Unit 9: Recruitment – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (A Full House), Vocabulary 1 11. Unit 9: Recruitment – Vocabulary 2, Language check (relative pronouns), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision 12. Revision 13. Credit test
Literatura
    povinná literatura
  • Intelligent Business Intermediate Coursebook/CD Pack Author(s): Tonya Trappe,Graham Tullis ISBN: 9781408255995
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
  • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-anglická obchodní korespondence. 4. opravené. vyd. Praha: Pragoeduca, 2001. xxix, 520. ISBN 80-85856-89-1. info
  • Intelligent Business Intermediate Workbook and CD pack Author(s): Louise Pile ISBN: 9780582846913
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti mohou psát zápočtový test pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80%.
2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů.
3. Vypracování dvou obchodních dopisů dle instrukcí vyučujícího.
Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60% bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.