MPJ_JII1Aa Jazyk II/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Anjuli Pandavar, PhD (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Markéta Kovaříková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Aa/01: Čt 18:00–19:50 S306, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., A. Pandavar
MPJ_JII1Aa/02: Út 14:00–15:50 S313, kromě Út 14. 9., kromě Út 2. 11., M. Kovaříková
MPJ_JII1Aa/03: Čt 14:00–15:50 S314, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., M. Kovaříková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může tyto dovednosti doplnit v přípravných kurzech MPJ_JIIAA a MPJ_JIIBA. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 se zaměřuje převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
Na znalostech získaných v tomto kurzu budou studenti stavět v pokračovacím kurzu v letním semestru ukončeném zkouškou z obchodní angličtiny na úrovni B2.
Výstupy z učení
V průběhu kurzu získají studenti:
- základy anglické ekonomické terminologie
- schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky
- schopnost konverzovat v profesních situacích
- schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Osnova
  • 1. Introduction to the course, Unit 1: Applying for internships and jobs 2. Unit 1, continued, grammar (review of tenses) 3. Unit 1, continued, email writing 4. Unit 2: How we work, grammar (question forms) 5. Unit 2, continued 6. Unit 4: The life story of a company, grammar (conditionals) 7. Unit 4, continued, grammar continued 8. Unit 5: Products and production, grammar (passives) 9. Unit 5, continued, grammar continued 10. Unit 6: Selling to the consumer, grammar (reported speech) 11. Unit 6, continued 12. Revision 13. Credit test
Literatura
    povinná literatura
  • HART, CLAIRE. Career Express Business English B2. 2018. ISBN 978-3-06-521088-1. info
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti mohou psát zápočtový test pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80%.
2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů.
3. Vypracování všech povinných úkolů včetně dvou obchodních dopisů dle instrukcí vyučujícího - minimálně 60%.
Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60% bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.