MPJ_JII1Aa Jazyk II/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Lukáčová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Aa/01: Út 16:00–17:50 S401, E. Lukáčová
MPJ_JII1Aa/02: Čt 14:00–15:50 P302b, M. Kovaříková
MPJ_JII1Aa/03: Čt 16:00–17:50 P302b, M. Kovaříková
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může tyto dovednosti doplnit v přípravných kurzech MPJ_JIIAA a MPJ_JIIBA. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 56/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 se zaměřuje převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
Na znalostech získaných v tomto kurzu budou studenti stavět v pokračovacím kurzu v letním semestru ukončeném zkouškou z obchodní angličtiny na úrovni B2.
Výstupy z učení
V průběhu kurzu získají studenti:
- základy anglické ekonomické terminologie
- schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky
- schopnost konverzovat v profesních situacích
- schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Osnova
  • 1. Unit 1: Companies – Keynotes, Preview, Reading (A matter of choice), Vocabulary 1. 2. Unit 1: Companies – Language check (review of tenses), Vocabulary 2, Career skills, Dilemma and Decision. 3. Business letter writing theory and practice 4. Unit 3: Strategy – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Nike's Goddess), Vocabulary 1&2 5. Unit 3: Strategy – Language check (future forms), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision 6. Unit 5: Development – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (Gas for Peru v green imperialism), Vocabulary 1&2 7. Unit 5: Development – Language check (modal verbs of likelihood), Career skills, Dilemma and decision 8. Unit 8: Finance – Keynotes, Listening 1, Listening 2, Reading (Europe's Enron) 9. Unit 8: Finance – Vocabulary, Language check (adjectives and adverbs), Career skills, Dilemma and decision 10. Unit 9: Recruitment – Keynotes, Preview, Listening 1, Reading (A Full House), Vocabulary 1 11. Unit 9: Recruitment – Vocabulary 2, Language check (relative pronouns), Listening 2, Career skills, Dilemma and Decision 12. Credit test
Literatura
    povinná literatura
  • Intelligent Business Intermediate Coursebook/CD Pack Author(s): Tonya Trappe,Graham Tullis ISBN: 9781408255995
    doporučená literatura
  • Intelligent Business Intermediate Workbook and CD pack Author(s): Louise Pile ISBN: 9780582846913
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře. Kurs je ukončen zápočtem. Studenti mohou psát zápočtový test pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80%.
2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů.
3. Vypracování dvou obchodních dopisů dle instrukcí vyučujícího.
Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60% bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.